Than chì

Than chì

Một trong những thù hình kết tinh của carbon nguyên tố.

Hoá học

Từ khoá

than chì, phân bổ carbon, đồng vị, lớp lưới, carbon anode, điện cực, bút chì, hóa học vô cơ, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Cacbon dioxit (CO₂) (sơ cấp)

Là loại khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí. Nó cần thiết cho quá trình quang hợp của thực vật.

Fullerene (C₆₀)

Một thù hình tinh thể của carbon được phát hiện vào cuối những năm 1980.

Kim cương

Là thù hình tinh thể của carbon nguyên tố, là chất cứng nhất trong tự nhiên.

Mạng lập phương tâm diện ở kim loại

Mạng lập phương tâm diện cho phép các nguyên tử kim loại sắp xếp chặt khít nhất.

Mạng lập phương tâm khối

Cấu trúc mạng tinh thể ít chặt khít nhất.

Tinh thể kim loại hình lục giác

Các kim loại có cấu trúc tinh thể kim loại hình lục giác cứng và khó gia công hơn.

How does it work? - Ballpoint pen

The invention of the ballpoint pen made writing a lot easier.

Silic

Là một chất kết tinh, một vật liệu cực kỳ quan trọng trong ngành công nghiệp điện tử (chất bán dẫn, mạch tích hợp).

Silic đioxit

Một hợp chất đa hình, chủ yếu tồn tại ở dạng thạch anh.

Added to your cart.