Terms of physical geography

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

Địa lý

Từ khoá

địa lý tự nhiên, khái niệm, tính năng cứu trợ, nước bề mặt, địa hình, vùng cao, vùng thấp, Great Hungarian Plain, núi có chiều cao trung bình, núi cao, con sông, nước tĩnh, đại dương, biển, hồ, biểu tượng địa hình, biểu tượng thủy văn, độ cao, môi trường tự nhiên, thủy văn, bản đồ địa hình, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Địa hình của Trái Đất

Video mô phỏng về những dãy núi, đồng bằng, con sông, hồ, và hoang mạt lớn nhất trên Trái Đất.

Biển định hình bề mặt Trái Đất như thế nào?

Nước biển, là một ngoại lực, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bờ biển.

Châu lục và đại dương

Các vùng đất khô ráo trên bề mặt Trái Đất được chia thành các châu lục được ngăn cách bởi các đại dương.

Faulting (basic)

Vertical forces can break up layers of rock into fault blocks, which then move vertically along the fracture planes.

Faulting (intermediate)

Vertical forces can break up layers of rock into fault blocks, which then move vertically along the fracture planes.

Hệ tọa độ địa lý

Hệ tọa độ địa lý cho phép xác định chính xác mọi vị trí trên Trái Đất.

Hoạt động núi lửa

Hoạt ảnh mô phỏng các loại phun trào núi lửa khác nhau.

Karst region (intermediate)

Karst formations include dolines and dripstones.

Layers of forests

The layers of different types of forests may vary.

Những cuộc phát kiến địa lí (thế kỷ 15–17)

Những cuộc phát kiến địa lí huyền thoại vào đầu thời kỳ Hiện đại không chỉ lập lại bản đồ mà còn có những tác động thật sự đa dạng.

Relief map of China

An introduction to the relief and hydrography of China.

Rivers and landforms

Rivers play an important role in shaping the Earth's surface: they cause erosion as well as carrying and depositing sediment.

Sự phát triển của hồ

Những vùng nước cố định có thể được hình thành ở những điểm lõm trên bề mặt Trái Đất nhờ các lực nội sinh và lực ngoại sinh, cũng như nhờ hoạt động của con...

Seas and bays

This animation demonstrates the most important seas and bays.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

Vùng cácxtơ (cơ bản)

Địa hình cácxtơ bao gồm thung lũng sụt và nhũ đá nhỏ giọt.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Added to your cart.