Telegraph (Samuel F. B. Morse)

The American inventor presented his invention revolutionising telecommunication at New York University in 1837.

Bổ sung liên quan

Kính Murano

Thị trấn này, nằm trên bảy hòn đảo, nổi tiếng thế giới đầu tiên và quan trọng nhất về sản xuất...

Added to your cart.