Teatro Olimpico (Vicenza, 16th century)

Teatro Olimpico (Vicenza, 16th century)

The first indoor theatre in modern history to be constructed according to the theatre-building codes of Antiquity was inaugurated in 1585.

Nghệ thuật tạo hình

Keywords

Nhà hát Olympic, Vicenza, Palladio, kiến trúc, Scamozzi, tòa nhà, rạp hát, nhà hát trong nhà, Phục hưng, Di sản thế giới, lập thể, cấu trúc sân khấu, đồ cổ, quan điểm

Bổ sung liên quan

Scenes

Bổ sung liên quan

Nhà thờ thánh Peter

Nhà thờ Cơ đốc giáo lớn nhất thế giới được tìm thấy ở Thành phố Vatican, trong thành phố Rome.

Kiến trúc nghệ thuật Nouveau

Nghệ thuật Nouveau đã loại bỏ tất cả các phong cách chiết trung trước đây trong kiến ​​trúc và...

Tỷ lệ vàng trong hội họa

Tỷ lệ vàng là tỷ lệ toán học thường thấy trong tự nhiên và nghệ thuật.

Chủ nghĩa phục hưng lịch sử trong kiến ​​trúc

Đặc trưng bởi sự hồi sinh của các phong cách trong quá khứ, chủ nghĩa lịch sử là phong cách kiến...

Kiến trúc Baroque

Kiến trúc ấn tượng của thời kỳ Baroque mê hoặc mọi người cho đến tận ngày nay.

Added to your cart.