Tế bào động vật và thực vật, bào quan

Tế bào động vật và thực vật, bào quan

Tế bào nhân chuẩn chứa một số bào quan.

Sinh học

Từ khoá

tế bào, tế bào cơ quan, bào quan tế bào, eucaryotic, màn tế bào, vách tế bào, hạt nhân, tế bào chất, bộ máy Golgi, lục lạp, nội chất, ty thể, lưới nội chất, tế bào học, không bào, DNA, thylakoid, vách tế bào thực vật, túi tinh, màng ngoài, ma trận ngoại bào, xơ cứng, nhiễm sắc, histone proteins, màng lipid, màng nhân, Mạng lưới nội chất trơn, RER, ribosome, sinh vật, thực vật, động vật, sinh học, _javasolt

Các mục liên quan

Các câu hỏi

 • Nhóm nào dưới đây KHÔNG phải là sinh vật nhân chuẩn?
 • Bào quan nào là trạm năng lượng của tế bào?
 • Bào quan nào dưới đây KHÔNG có trong tế bào động vật?
 • Bào quan nào dưới đây KHÔNG có trong tế bào động vật?
 • Bào quan nào dưới đây KHÔNG có trong tế bào động vật?
 • Bào quan nào là một mạng lưới kết nối phức tạp gồm các túi màng trong tế bào và đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp protein?
 • Bào quan nào có chức năng thực hiện quang hợp?
 • Việc tiêu hóa các vật chất không mong muốn diễn ra ở đâu?
 • Bào quan nào chứa chất nhiễm sắc?
 • Quá trình dị hóa diễn ra ở đâu?
 • Màng tế bào là màng đơn lớp gồm các phân tử tinh bột, đúng hay sai?
 • Lục lạp được bọc trong một màng kép, đúng hay sai?
 • Bề mặt của lưới nội chất hạt có chứa ribosome, đúng hay sai?
 • Tế bào nhân sơ có nhân, đúng hay sai?
 • Mọi tế bào động vật đều được bọc trong vách tế bào cấu tạo từ cellulose, đúng hay sai?
 • Không bào đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì áp suất trương trong tế bào thực vật, đúng hay sai?
 • Bộ khung tế bào đảm bảo xác định vị trí và sự di chuyển của các bào quan trong tế bào, đúng hay sai?
 • Ty thể tham gia vào quá trình đồng hóa, đúng hay sai?
 • Chất nào tạo nên vách tế bào của thực vật?
 • Loại phân tử nào hình thành nên lớp lipid kép của màng tế bào?

Các cảnh

Các mục liên quan

Levels of biological organisation

This animation presents levels of biological organisation from the level of the individual organism to the level of cells.

Quang hợp

Thực vật có khả năng chuyển đổi các chất vô cơ (carbon dioxide và nước) thành đường hữu cơ.

Sắp xếp vật liệu di truyền

Tế bào nhân chuẩn với nhân kích thước chỉ vài micromet có thể chứa gần 2 mét ADN, được cuộn nhiều lần.

The structure of prokaryotic and eukaryotic cells

There are two basic cell types: prokaryotic and eukaryotic cells.

Trùng đế giày

Sinh vật nhân chuẩn đơn bào có lông sống phổ biến trong nước ngọt.

Trùng biến hình amip

Các sinh vật đơn bào dị dưỡng tồn tại phổ biến với hình dạng liên tục thay đổi.

Trùng roi xanh

Sinh vật nhân thực đơn bào sống trong nước ngọt có khả năng tự dưỡng lẫn dị dưỡng.

ADN

Phân tử mang thông tin di truyền trong tế bào.

Cấu trúc của protein

Cấu trúc và sự sắp xếp của các chuỗi polypeptide ảnh hưởng đến cấu trúc không gian của protein.

Các cơ quan sinh dưỡng của thực vật

Những cơ quan này đóng vai trò không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển của thực vật.

Giảm phân

Giao tử của chúng ta là các tế bào đơn bội được tạo ra từ các tế bào lưỡng bội nhờ giảm phân, một dạng phân chia tế bào đặc biệt.

Nguyên phân

Nguyên phân là quá trình một tế bào nhân chuẩn phân chia thành hai tế bào mà số lượng nhiễm sắc thể không đổi.

Diệp lục

Diệp lục là một sắc tố màu xanh lá cây nhạy cảm với ánh sáng có trong thực vật; chúng hấp thụ năng lượng ánh sáng, do đó đóng vai trò quan trọng trong quang...

Ngũ cốc

Ngũ cốc là các loài cỏ được trồng để lấy hạt dùng làm thực phẩm.

Quá trình vận chuyển

Hình ảnh sau giải thích các quá trình vận chuyển chủ động và thụ động diễn ra qua màng tế bào

Vi khuẩn (nâng cao)

Vi khuẩn là sinh vật đơn bào không có nhân và chiều dài chỉ vài micromet.

Các loại mô cơ

Có ba loại mô cơ trong cơ thể người, đó là cơ trơn, cơ xương và cơ tim.

Connective tissues

Connective tissues include loose and dense connective tissues, adipose tissue, blood, tendon and bone tissue.

Hạt và sự nảy mầm của hạt

Cây hai lá mầm có hai lá mầm, còn cây một lá mầm chỉ có một.

Hoa

Với sự trợ giúp của hoạt hình, chúng ta có thể tìm hiểu về cấu trúc của một bông hoa điển hình.

Phân tử chất béo

Ba phân tử axit béo bão hòa liên kết với một phân tử glycerol.

Phân tử dầu

Chất béo trung tính chứa axit béo không bão hòa là chất lỏng ở nhiệt độ phòng.

Quang hợp (cơ bản)

Cây xanh có khả năng chuyển đổi các chất vô cơ (cacbon dioxit và nước) thành đường hữu cơ.

Vi khuẩn (hình cầu, hình que, hình xoắn ốc)

Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau, như hình cầu, hình que và hình xoắn ốc.

Xenluloza

Thành phần tạo nên vách tế bào và sợi tế bào của thực vật.

So sánh nấm ăn được và nấm độc

Một số loại nấm có độc và có thể dẫn đến tử vong cho con người khi ăn phải, trong khi những loại nấm khác có thể ăn được và được sử dụng rộng rãi trong nấu...

Virus

Virus bao gồm protein và DNA hoặc RNA, chúng lập trình lại các tế bào bị nhiễm virus để tạo ra nhiều virus hơn.

Added to your cart.