Tàu buôn Hy Lạp Cổ Đại

Tàu buôn Hy Lạp Cổ Đại

Người Hy Lạp Cổ Đại đã trở thành những "người chở hàng trên biển" nhờ những con tàu buôn tiên tiến.

Lịch sử

Từ khoá

vận tải hàng hóa, buôn bán, thuyền buồm, thương mại, thương mai hàng hải, tiếng Hy Lạp, cổ xưa, tàu, Hy Lạp, Hellas, nhà nước thành phố, buồm vuông, thân tàu, bánh lái, giữ, lưỡng cư, lưu trữ, cột buồm

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Ancient Egyptian sailing boat

The river and marine sailing boats of ancient Egypt were one-masted, oared boats

Bireme (thuyền chiến hai tầng chèo cổ đại)

Bireme là một loại thuyền chiến thời cổ đại có mũi thuyền nhọn và hai tầng mái chèo, được rất nhiều quân đội sử dụng.

Quinquereme (3rd century BC)

The warship having several rows of oars was the typical warship of the Hellenistic era.

Ancient Athenian citizen with his wife

The Athenian democracy was built on the community of citizens with full rights.

Ancient Greek house

The average house in Ancient Greece had a rectangular, geometrical floor plan and two storeys.

Ancient Greek pottery

The masterpieces of ancient Greek potters are important archaeological artefacts.

English battleship (18th century)

English sailing ships were among the best ships in the 17th-19th centuries.

Sailing ships

Schooners, first built in the Netherlands in the 17th century, were mainly used as merchant ships.

Traditional Arab sailboat (Sambuk)

The largest type of Arab sailboat, most commonly used as trading vessels in the Persian Gulf.

Viking longship (10th century)

These excellent shipbuilders and sailors travelled great distances on the seas and rivers.

Acropolis (Athens, 5th century BC)

The world's most famous citadel, the Acropolis of Athens was built in the 5th century BC, during the Age of Pericles.

Added to your cart.