Surface tension

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface area possible.

Vật lý

Từ khoá

sức căng bề mặt, hành động mao dẫn, mao quản, sự gắn kết, bám dính, làm ướt, thủy ngân, giọt nước, người trượt ván, sụn, chất lỏng, hạt, mặt nước, phân tử nước, côn trùng, tỉ trọng, vật lý học, quả cầu

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Water (H₂O)

Water is a very stable compound of hydrogen and oxygen, vital for all known forms of life. In nature it occurs in liquid, solid and gaseous state.

Sự thay đổi trạng thái

Thay đổi trạng thái là khi một chất chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Các cơ quan sinh dưỡng của thực vật

Những cơ quan này đóng vai trò không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển của thực vật.

The science of candles

Candles have been used for lighting since ancient times.

Máy sấy tóc - Nó hoạt động thế nào?

Hình ảnh động này cho thấy cấu tạo và cách hoạt động của máy sấy tóc.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Transparency

This animation explains transparency and opacity, the principle of radiography, and the light-absorbing properties of materials.

Added to your cart.