Stephenson’s Rocket (1829)

Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for a competition of locomotives in 1829.

Công nghệ

Keywords

đầu máy hơi nước, Tên lửa, xe lửa, đầu máy, đường sắt, máy hơi nước, Stephenson, đầu ra hơi nước, máy móc, nồi hơi, Nồi hơi, vận chuyển, lịch sử vận ​​tải đường sắt, Công nghệ, lịch sử

Bổ sung liên quan

Scenes

Bổ sung liên quan

Lịch sử của chiếc xe

Dưới đây là một vài sự thật thú vị về lịch sử của chiếc xe hiện đại.

Added to your cart.