Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for a competition of locomotives in 1829.

Bổ sung liên quan

Lịch sử của chiếc xe

Dưới đây là một vài sự thật thú vị về lịch sử của chiếc xe hiện đại.

Added to your cart.