Sodium chloride (NaCl)

Common salt (or table salt) is one of the most important sodium compounds, indispensable for living organisms.

Bổ sung liên quan

Túi khí hoạt động như thế nào

Một hợp chất gọi là natri azide chịu trách nhiệm cho hoạt động của túi khí.

Làm thế nào chúng ta có thể nhóm các phản ứng hóa học?

Các thí nghiệm trong bài học này sẽ giới thiệu cho bạn các loại phản ứng hóa học khác nhau.

Nhựa nguy hiểm

Các tổ chức môi trường chống lại việc sử dụng PVC.

Phản ứng giữa nhôm và brom

Các halogen và kim loại kết hợp với nhau để tạo ra bromua.

Làm thế nào để dập lửa?

Trong bài học này, bạn sẽ làm quen với những điều cơ bản của chữa cháy.

Added to your cart.