So sánh các hợp chất hydro halogenua

So sánh các hợp chất hydro halogenua

Các nguyên tử trong các hợp chất hydro halogenua được gắn kết bởi liên kết cộng hóa trị, tạo thành các phân tử phân cực.

Hoá học

Từ khoá

hydro halogenua, khí florua, hydro iodua, hydro bromide, A-xít clohidric, liên kết cộng hóa trị, ràng buộc sigma, cực, phân tử phân cực, năng lượng liên kết, hóa phân tử, hóa học đại cương, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Mô hình rỗng

Hydro halogenua

Các nguyên tử hydro và halogen được gắn kết bởi liên kết cộng hóa trị và hình thành phân tử phân cực. Các phân tử càng lớn, khoảng cách liên kết giữa chúng càng xa và năng lượng liên kết càng nhỏ.

Tương tác lưỡng cực-lưỡng cực được hình thành giữa các phân tử ở trạng thái lỏng và rắn. Hơn nữa, hydro florua có liên kết hydro mạnh. Đây là lí do giúp hợp chất này có nhiệt độ hóa lỏng và nhiệt độ sôi cực kì cao.

Hydro halogenua là những chất khí độc, không màu, có mùi hăng. Chúng tan tốt trong nước. Chúng cũng tác dụng với nước, và hoạt động như là một axit trong phản ứng đó. Độ axit của chúng tăng khi độ lớn của phân tử tăng.

Dung dịch nước của chúng tác dụng với kim loại có thế điện cực chuẩn âm, tạo ra khí hydrohợp chất halogenua kim loại.

Mô hình đặc

Diễn giải

Các mục liên quan

So sánh các nguyên tố halogen

Các nguyên tố halogen là một nhóm trong bảng tuần hoàn bao gồm năm nguyên tố hóa học liên quan đến nhau, gồm flo, clo, brom, iốt và astatine.

Flo (F₂)

Chất khí độc, có màu vàng-xanh, dễ phản ứng, và nhẹ nhất trong nhóm chất halogen. Hợp chất thông dụng nhất của nó là teflon.

Hydro bromua (HBr)

Một trong những hợp chất hydro halogenua, được dùng trong điều chế ankin bromua.

Hydro clorua (HCl)

Một chất khí không màu có mùi hăng, dung dịch của nó trong nước được gọi là axit clohydric.

Hydro florua (HF)

Một trong những hợp chất hydro halogenua, có tính ăn mòn cao - làm phân hủy cả kính.

Hydrogen-iodide (HI)

A colourless, heavier-than-air gas with a pungent odour.

Hydro (H₂)

Chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và là nguyên tố hóa học phổ biến nhất trong vũ trụ.

Sự hòa tan của hydro clorua (HCl) trong nước

Dung dịch hòa tan của hydro clorua trong nước được gọi là axit clohydric.

Added to your cart.