So sánh các hợp chất hiđro halogenua

So sánh các hợp chất hiđro halogenua

Các nguyên tử trong các hợp chất hiđro halogenua được gắn kết bởi liên kết cộng hóa trị, tạo thành các phân tử phân cực.

Hoá học

Từ khoá

hiđro halogenua, khí florua, hydro iodua, hydro bromide, hiđro clorua, liên kết cộng hóa trị, liên kết sigma, cực, phân tử phân cực, năng lượng liên kết, phân tử, hóa học đại cương, hóa học

Các mục liên quan

So sánh các halogen

Các nguyên tố halogen là một nhóm trong bảng tuần hoàn bao gồm năm nguyên tố hóa học liên quan đến nhau, gồm flo, clo, brom, iot và atatin.

Flo (F₂)

Chất khí độc, có màu vàng lục, rất hoạt động và nhẹ nhất trong nhóm chất halogen. Hợp chất thông dụng nhất của nó là teflon.

Hiđro bromua (HBr)

Một trong những hợp chất hiđro halogenua, được dùng trong điều chế ankyl bromua.

Hiđro clorua (HCl)

Một chất khí không màu có mùi hăng, dung dịch của nó trong nước được gọi là axit clohiđric.

Hiđro florua (HF)

Một trong những hợp chất hiđro halogenua, có tính ăn mòn cao - ăn mòn cả thủy tinh.

Hydrogen-iodide (HI)

Một loại khí không màu, nặng hơn không khí và có mùi hăng.

Hiđro (H₂)

Chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí. Hiđro là nguyên tố hóa học phổ biến nhất trong vũ trụ.

Sự hòa tan của hiđro clorua (HCl) trong nước

Dung dịch của hiđro clorua trong nước được gọi là axit clohiđric.

Added to your cart.