Sights of the world

Sights of the world

A game about sights around the world.

Địa lý

Từ khoá

thắng cảnh của thế giới, quốc gia, kiến thức bản đồ, ký hiệu, bản đồ, Quả địa cầu, biên giới, bản đồ trống, Trái đất, lục địa, tòa nhà, Di sản thế giới, đia lý của con người, xã hội, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Các quốc gia châu Âu

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Âu thông qua các bài học ở ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia châu Mỹ

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Mỹ thông qua các bài học với ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia châu Phi

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Phi thông qua các bài tập ở ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia trên thế giới

Tìm hiểu về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia trên thế giới qua các bài tập với ba cấp độ khó.

Các quốc gia trong khu vực Châu Á

Bài học về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia Châu Á thông qua các bài tập với ba mức độ khác nhau.

Cities of the world

This animation demonstrates the geographical locations of the Earth's major cities.

Forms of government and official state languages

The animation shows the forms of government and official languages of the world´s countries.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Administrative divisions of Austria

This animation presents the states and state capitals of Austria.

Administrative divisions of Germany

This animation presents the states and state capitals of Germany

Machu Picchu (15th century)

The ancient Inca city, located in present-day Peru, is a World Heritage Site.

Những cuộc phát kiến địa lí (thế kỷ 15–17)

Những cuộc phát kiến địa lí huyền thoại vào đầu thời kỳ Hiện đại không chỉ lập lại bản đồ mà còn có những tác động thật sự đa dạng.

Political and economic unions

Several political and economic unions have been formed between countries during the past decades.

States and cities of the USA

This animation demonstrates the states and largest cities of the USA.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

Chichen Itza (12th century)

The legendary city of the Mayan-Toltec Empire was located on the territory of present-day Mexico.

Kim tự tháp Ai Cập (Giza, thế kỷ 26 trước Công Nguyên)

Thành Phố Người Chết Giza là kỳ quan Cổ Đại duy nhất còn nguyên vẹn.

Slavs

Modern Slavs live in 14 European countries that can be classified into 3 groups.

Trại của người Bedouin

Lối sống bán du mục của người Bedouin được điều chỉnh để thích nghi với điều kiện khí hậu và môi trường sa mạc.

World religions today

The geographical distribution of major (world) religions has been influenced by historical events.

African village (Sudan)

African villages adapt to the natural environment well and reflect of the culture of local tribes.

Kangaroo xám

Một trong những loài thú có túi lớn nhất.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Oasis

Oases are areas in deserts where water is available.

Opera House (Sydney, 1973)

Due to its design and location, the Opera House of the Australian city is one of the most extraordinary opera houses in the world.

Santa Maria (15th century)

Christopher Columbus' three-masted carrack, the Santa Maria was the flagship of his first, landmark voyage.

Tenochtitlan (15th century)

The magnificent capital of the Aztec Empire astonished even the Spanish Conquistadors.

Teotihuacan (4th century)

Majestic even in its ruins, this city was the largest and most populous settlement in the pre-Columbian Americas.

The Hungarian Crown Jewels

The best-known piece of the Hungarian Crown Jewels is the Holy Crown.

Thú mỏ vịt

Một loài động vật có vú sở hữu các đặc điểm điển hình của loài bò sát: đẻ trứng và có lỗ huyệt.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Added to your cart.