Quang hợp (cơ bản)

Quang hợp (cơ bản)

Cây xanh có khả năng chuyển đổi các chất vô cơ (cacbon dioxit và nước) thành đường hữu cơ.

Sinh học

Từ khoá

quang hợp, lục lạp, năng lượng mặt trời, sản xuất oxy, quá trính dị hóa, liên kết carbon, autotróf, sắc tố quang hợp, lá, ánh sáng, chu kỳ, ánh sáng mặt trời, cá loại khí trong khí quyển, cacon dioxit, nước, ôxy, dextrose, glucose, lỗ hổng, thực vật, sinh học, hóa sinh

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Diệp lục

Diệp lục là một sắc tố màu xanh lá cây nhạy cảm với ánh sáng có trong thực vật; chúng hấp thụ năng lượng ánh sáng, do đó đóng vai trò quan trọng trong quang...

Hiệu ứng nhà kính

Các hoạt động của con người làm tăng hiệu ứng nhà kính và dẫn tới sự nóng lên toàn cầu.

Water (H₂O)

Water is a very stable compound of hydrogen and oxygen, vital for all known forms of life. In nature it occurs in liquid, solid and gaseous state.

ADP, ATP

ATP là nguồn năng lượng chính cho tế bào.

Alpha-D-glucozơ (C₆H₁₂O₆)

Alpha-D-glucozơ là một trong những chất đồng phân lập thể của glucozơ, đặc biệt là D-glucozơ.

Bulbous spring plants

This animation demonstrates the anatomy of tulips, daffodils and snowdrops.

Cây dẻ ngựa

Hoạt hình này thể hiện quá trình cây dẻ ngựa thay đổi trong các mùa.

Carbon dioxide (CO₂) (trung cấp)

Chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí. Cần thiết cho quá trình quang hợp của thực vật.

Hoa

Với sự trợ giúp của hoạt hình, chúng ta có thể tìm hiểu về cấu trúc của một bông hoa điển hình.

Khí oxy (O₂) (trung cấp)

Một chất khí không màu, không mùi. Một thành phần quan trọng của bầu khí quyển và không thể thiếu để duy trì sự sống trên mặt đất.

Oxygen cycle

The oxygen cycle describes the movement of oxygen within its three main reservoirs.

Quá trình vận chuyển

Hình ảnh sau giải thích các quá trình vận chuyển chủ động và thụ động diễn ra qua màng tế bào

Tế bào động vật và thực vật, bào quan

Tế bào nhân chuẩn chứa một số bào quan.

Added to your cart.