Port

Port

Ports must provide necessary infrastructure and services for industry and marine transport.

Địa lý

Từ khoá

Hải cảng, vận chuyển, vận chuyển nước, Đang chuyển hàng, tàu, hậu cần, buôn bán, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, dịch vụ, thương mại, lưu lượng hành khách, nhiệm vụ, cổng miễn phí, Cảng container, bản đồ, kiến thức bản đồ, Quả địa cầu, Trái đất, đia lý của con người, xã hội, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Container ships

Commercial maritime routes of container ships form a global network.

Lighthouse

Lighthouses are used as an aid to navigation in coastal waters.

Airport

Airports provide infrastructure and services necessary for aviation.

Hovercraft, SR.N4 Mk.III

Hovercraft are capable of travelling at high speed above the surface of water.

Industrial estate

Industrial estates provide infrastructure and services for companies.

Kênh đào Panama

Kênh đào Panama là thủy lộ nhân tạo được xây dựng để rút ngắn tuyến vận tải biển giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Kênh đào Suez

Kênh đào Suez là thủy lộ nhân tạo nối giữa Biển Đỏ và Địa Trung Hải.

Layers of the ocean

Physical properties, as well as the flora and fauna of the ocean change with depth.

Oil tanker

Oil tankers appeared in the late 19th century; today they are among the largest ships.

Ragusa (Croatia, 16th century)

Today called Dubrovnik, this Croatian city is known for its spectacular architecture and beautiful location.

RMS Queen Mary 2 (2003)

The largest ocean liner at the time of its construction.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

Added to your cart.