Phốtpho trắng (P₄)

Phốtpho trắng (P₄)

Một trong những dạng thù hình của phốtpho.

Hoá học

Từ khoá

phốt pho trắng, allotropy, phân tử đồng nhân, hóa phân tử, mạng phân tử, chất độc, tan trong chất béo, tứ diện, photpho pentaoxit, tự bốc cháy, hóa học vô cơ, công thức phân tử, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Mô hình rỗng

Phốtpho trắng P₄

Thông tin

Nguyên tử khối tương đối : 30,97

Nhiệt độ hóa lỏng: 44,2 °C

Nhiệt độ bốc cháy: 60 °C

Nhiệt độ sôi: 280 °C

Khối lượng riêng: 1,82 g/cm³

Thuộc tính

Ở phốtpho trắng, các phân tử, gồm bốn nguyên tử có cấu trúc tứ diện, sắp xếp thành một mạng phân tử ở trạng thái rắn. Phốtpho có màu vàng nhạt, rất độc, và có độ cứng như sáp. Ta có thể cắt nó bằng dao. Nó không tan trong nước nhưng lại tan trong chất béo, do đó nó rất độc. Nó rất dễ phản ứng và dễ cháy.
Bởi vì nó dễ bị oxi hóa ở nhiệt độ phòng, nó được cất giữ trong nước. Quá trình oxy hóa chậm khi nó tiếp xúc với không khí đi kèm với một hiện tượng quang học gọi là lân quang. Khi nó dần bị oxy hóa, phốtpho triôxit được sinh ra, và khi nó cháy, phốtpho pentôxít được hình thành.

Trong tự nhiên, điều chế

Nó không tồn tại trong tự nhiên do có khả năng phản ứng cao; hợp chất của nó thì phổ biến (phốtphorit apatit). Nó có thể được điều chế từ dạng khoáng vật bằng phương pháp khử.

Công dụng

Trước đây, đầu của que diêm chứa phốtpho trắng; ngày nay, chất an toàn hơn là phốtpho đỏ được dùng thay thế. Vì khả năng dễ cháy, nó còn được dùng làm bom cháy.

Mô hình đặc

Diễn giải

Các mục liên quan

Phốtpho đỏ

Một trong những dạng thù hình của phốtpho.

Axit phosphoric (H₃PO₄)

Nó được dùng làm phụ gia thực phẩm, chất tẩy rửa cặn vôi và rỉ sét.

Ion phosphat (PO₄³⁻)

Là ion hợp chất hình thành khi phân tử axit phosphoric giải phóng một proton.

Phốtpho pentôxít (P₂O₅)

Một hợp chất hình thành dưới dạng khói trắng khi đốt phốtpho.

Phosphorus trichloride (PCl₃)

Colourless liquid that gives off smoke in moist air.

The phosphorus cycle

The phosphorus cycle describes the movement of phosphorus through the lithosphere, hydrosphere, and biosphere.

Added to your cart.