Phản ứng cộng

Phản ứng cộng

Phản ứng cộng là một phản ứng trong đó các phân tử của hai hoặc nhiều chất kết hợp với nhau mà không tạo thành sản phẩm phụ.

Hoá học

Từ khoá

thêm vào, dung hợp, phản ứng, hóa chất, bổ sung halogen, phân tử ethene, phân tử brom, dibromoethane, thay đổi màu sắc, liên kết bão hòa, trái phiếu chưa bão hòa, ethylene, xét nghiệm hóa học, nước brom, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Brom (Br₂)

Chất thuộc nhóm halogen, có thể gây kích ứng da.

Ethene (ethylene) (C₂H₄)

The first member in the homologous series of 1-alkenes.

Clo hoá metan bằng một phản ứng thay thế

Trong phản ứng thay thế, các nguyên tử hydro của metan được thay thế bằng các nguyên tử clo, sản phẩm phụ là hydro clorua.

Cấu hình của etan

Cấu hình so le của etan ổn định hơn cấu hình che khuất.

Phản ứng trùng hợp ethylen

Polyethylene là sản phẩm tạo ra từ việc polyme hóa ethylen, đó là một loại nhựa.

1,1,2,2-tetrafluorethylene (C₂F₄)

Loại khí không màu, không mùi, là monome của teflon

Sự hòa tan của hydro clorua (HCl) trong nước

Dung dịch hòa tan của hydro clorua trong nước được gọi là axit clohydric.

So sánh các nguyên tố halogen

Các nguyên tố halogen là một nhóm trong bảng tuần hoàn bao gồm năm nguyên tố hóa học liên quan đến nhau, gồm flo, clo, brom, iốt và astatine.

Bromfloclometan (CHClBrF)

Là phân tử có hai đồng phân đối quang: các đồng phân lập thể là hình ảnh phản chiếu của nhau và không chồng khít lên nhau được.

Added to your cart.