Phân tử chất béo

Phân tử chất béo

Ba phân tử axit béo bão hòa liên kết với một phân tử glycerol.

Hoá học

Từ khoá

phân tử chất béo, mập, chất béo trung tính, lipit, bão hòa, liên kết este, axit béo, axit palmitic, axit stearic, glycerol, Nguồn gốc động vật, xà bông tắm, hóa học, sinh học, hóa sinh

Các mục liên quan

Các cảnh

Bóng-và-gậy (Mô hình rỗng)

Phân tử chất béo (tristearin)

(C₁₇H₃₅COO)₃C₃H₅

Thông tin

Khối lượng mol: 891,45 g/mol

Nhiệt độ nóng chảy: 72 °C

Tỷ trọng: 0,862 g / cm³ (ở 80 ° C)

Tính chất

Chất béo (hoặc lipit) là triglycerit: este của ba đơn vị axit béo và glycerol. Phân tử chất béo trong hình ảnh này là tristearin, trong đó ba đơn vị axit béo là ba phân tử axit stearic. Vì axit stearic là một axit béo bão hòa, nên ở nhiệt độ phòng, tristearin là chất rắn, ngược lại, chất béo thực vật chứa các axit béo không bão hòa, nên chúng là chất lỏng. Tristearin không tan trong nước, ít tan cồn lạnh và ê-te, tan nhiều trong benzen và chloroform.

Điều chế (Nguồn gốc hình thành)

Tristearin có trong mỡ động vật. Nó được sản xuất thông qua quá trình thủy phân chất béo sau đó là este hóa.

Công dụng
Trước đây, tristearin được sử dụng để làm nến. Chất béo được sử dụng làm thực phẩm; sản xuất thuốc nhuộm, sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm, rượuaxit béo.

Lấp đầy-không gian (Mô hình đặc)

Tường thuật

Các mục liên quan

Axit oleic (cis-octadec-9-enoic acid) (C₁₇H₃₃COOH)

Một axit monocarboxylic không bão hòa. Các phân tử chứa liên kết đôi theo hướng cis

Axit stearic (octadecanoic acid) (C₁₇H₃₅COOH)

Một chất rắn, màu trắng, một thành phần của dầu thực vật và mỡ động vật.

Palmitic acid (hexadecanoic acid) (C₁₅H₃₁COOH)

A white, waxy substance, a carboxylic acid of high carbon number.

Phân tử dầu

Chất béo trung tính chứa axit béo không bão hòa là chất lỏng ở nhiệt độ phòng.

Vi khuẩn (hình cầu, hình que, hình xoắn ốc)

Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau, như hình cầu, hình que và hình xoắn ốc.

Xà phòng

Các phân tử axit béo bao gồm đầu cực và đuôi không cực, do đó chúng thích hợp để loại bỏ các vết dầu mỡ.

Glyxerin (propane-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Một triol thường được sử dụng như một thành phần của kem và thuốc mỡ.

Quá trình vận chuyển

Hình ảnh sau giải thích các quá trình vận chuyển chủ động và thụ động diễn ra qua màng tế bào

Tế bào động vật và thực vật, bào quan

Tế bào nhân chuẩn chứa một số bào quan.

Added to your cart.