Phân tử chất béo

Phân tử chất béo

Ba phân tử axit béo bão hòa liên kết với một phân tử glycerol.

Hoá học

Từ khoá

phân tử chất béo, mập, chất béo trung tính, lipit, bão hòa, liên kết este, axit béo, axit palmitic, axit stearic, glycerol, Nguồn gốc động vật, xà bông tắm, hóa học, sinh học, hóa sinh

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Axit oleic (cis-octadec-9-enoic acid) (C₁₇H₃₃COOH)

Một axit monocarboxylic không bão hòa. Các phân tử chứa liên kết đôi theo hướng cis

Axit stearic (octadecanoic acid) (C₁₇H₃₅COOH)

Một chất rắn, màu trắng, một thành phần của dầu thực vật và mỡ động vật.

Palmitic acid (hexadecanoic acid) (C₁₅H₃₁COOH)

A white, waxy substance, a carboxylic acid of high carbon number.

Phân tử dầu

Chất béo trung tính chứa axit béo không bão hòa là chất lỏng ở nhiệt độ phòng.

Vi khuẩn (hình cầu, hình que, hình xoắn ốc)

Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau, như hình cầu, hình que và hình xoắn ốc.

Xà phòng

Các phân tử axit béo bao gồm đầu cực và đuôi không cực, do đó chúng thích hợp để loại bỏ các vết dầu mỡ.

Glyxerin (propane-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Một triol thường được sử dụng như một thành phần của kem và thuốc mỡ.

Quá trình vận chuyển

Hình ảnh sau giải thích các quá trình vận chuyển chủ động và thụ động diễn ra qua màng tế bào

Tế bào động vật và thực vật, bào quan

Tế bào nhân chuẩn chứa một số bào quan.

Added to your cart.