Palmitic acid (hexadecanoic acid) (C₁₅H₃₁COOH)

Palmitic acid (hexadecanoic acid) (C₁₅H₃₁COOH)

A white, waxy substance, a carboxylic acid of high carbon number.

Hoá học

Từ khoá

axit palmitic, axit hexadecanoic, axit cacboxilic, axit béo, no, mập, dầu, xà bông tắm, palmitates, dầu cọ, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Axit oleic (cis-octadec-9-enoic acid) (C₁₇H₃₃COOH)

Một axit monocarboxylic không bão hòa. Các phân tử chứa liên kết đôi theo hướng cis

Axit stearic (octadecanoic acid) (C₁₇H₃₅COOH)

Một chất rắn, màu trắng, một thành phần của dầu thực vật và mỡ động vật.

Xà phòng

Các phân tử axit béo bao gồm đầu cực và đuôi không cực, do đó chúng thích hợp để loại bỏ các vết dầu mỡ.

Phân tử chất béo

Ba phân tử axit béo bão hòa liên kết với một phân tử glycerol.

Phân tử dầu

Chất béo trung tính chứa axit béo không bão hòa là chất lỏng ở nhiệt độ phòng.

Axit oxalic (axit etaneđioic) (COOH)₂

Là dạng axit đicacboxilic đơn giản nhất.

Added to your cart.