Ozone (O₃)

Ozone (O₃)

An allotrope of oxygen, consisting of 3 oxygen atoms.

Hoá học

Từ khoá

hóa học, ozon, nguyên tử oxy, allotropy

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Tầng ozone

Tầng ozone lọc bức xạ cực tím có hại từ Mặt Trời, do đó không thể thiếu đối với sự sống trên Trái Đất.

Greenhouse effect

Human activity increases the greenhouse effect and leads to global warming.

Oxygen (O₂) (intermediate)

A colourless, odourless gas, an important component of the atmosphere, indispensable to sustain terrestrial life.

Ô nhiễm không khí

Hoạt ảnh này thể hiện các nguồn ô nhiễm không khí chính: Ô nhiễm không khí nông nghiệp, công nghiệp và đô thị.

Oxygen cycle

The oxygen cycle describes the movement of oxygen within its three main reservoirs.

How does it work - Refrigerator

This animation demonstrates how a refrigerator works.

Oxy (O₂) (sơ cấp)

Một loại khí không màu, không mùi, là thành phần quan trọng của khí quyển, không thể thiếu để duy trì sự sống trên cạn.

Added to your cart.