Nóng chảy và đóng băng

Nóng chảy và đóng băng

Trong quá trình đóng băng, liên kết hydro được hình thành giữa các phân tử nước tạo thành cấu trúc tinh thể.

Hoá học

Từ khoá

tan chảy, đóng băng, giai đoạn chuyển tiếp, Nước đá, nước, độ nóng chảy, điểm đóng băng, trạng thái của vật chất, chất rắn, chất lỏng, truyền nhiệt, giảm nhiệt, nhiệt độ, thay đổi nhiệt độ, tỏa nhiệt, thu nhiệt, tài sản vật chất, kết tinh, vật lý học, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Tùy thuộc vào nhiệt độ áp suất, nước đóng băng có thể sở hữu các cấu trúc tinh thể khác nhau.
Ở điều kiện áp suất khí quyển tiêu chuẩn, nước đá sẽ tồn tại ở cấu trúc tinh thể lục giác. Đây là loại mà chúng ta vẫn thường gặp trong cuộc sống hằng ngày.

Các phân tử nước được liên kết bởi các liên kết hydro. Những liên kết này hình thành giữa nguyên tử hydro của một phân tử và một cặp các electron không liên kết (cặp đơn lẻ) của một nguyên tử oxy của phân tử nước liền kề. Liên kết hydro là loại liên kết thứ cấp mạnh nhất, nó có thể hình thành giữa các phân tử nước có khoảng cách tương đối xa nhau. Vì thế, nước đá có khối lượng riêng khá nhỏ, nhỏ hơn khối lượng riêng của nước lỏng.

Tinh thể nước đá

  • phân tử nước
  • liên kết hydro

Nóng chảy và đóng băng

  • nước đá
  • nước
  • nước đá nước
  • hiện tượng truyền nhiệt
  • hiện tượng giảm nhiệt
  • đóng băng
  • nóng chảy

Khi hiện tượng giảm nhiệt xảy ra, nhiệt độ của nước sẽ giảm cho đến khi đạt đến điểm đóng băng, ở 0 °C áp suất 1 atm. Sự giảm nhiệt tiếp tục diễn ra sẽ hình thành nên các tinh thể băng. Cho đến khi kết thúc việc tạo ra các tinh thể này, nhiệt độ sẽ không giảm thêm nữa.

Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, nhiệt độ của nước đá sẽ tăng lên 0 °C, đến điểm nóng chảy của nó ở áp suất 1 atm. Tại thời điểm này, nước đá bắt đầu tan chảy, và nhiệt tác động làm phá vỡ các tinh thể băng. Do đó, cho đến khi quá trình nóng chảy kết thúc, dù có tiếp xúc thêm với nhiệt độ cao, nước đá cũng sẽ không tăng nhiệt độ.

Các mục liên quan

Sự thay đổi trạng thái

Thay đổi trạng thái là khi một chất chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Bay hơi và sôi

Khi một chất lỏng bay hơi và sôi thì điều gì diễn ra? Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc vào điều gì?

Icebergs

Icebergs are blocks of frozen freshwater floating in the sea.

Methane hydrate

A solid substance formed at low temperatures on the ocean floors of Earth by the high pressure.

Sơ đồ p-V-T cho khí lý tưởng

Mối quan hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí lý tưởng được mô tả bởi các định luật khí.

Thermometers

There are various types of instruments used for measuring temperature.

Water (H₂O)

Water is a very stable compound of hydrogen and oxygen, vital for all known forms of life. In nature it occurs in liquid, solid and gaseous state.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

How does it work - Refrigerator

This animation demonstrates how a refrigerator works.

Máy sấy tóc - Nó hoạt động thế nào?

Hình ảnh động này cho thấy cấu tạo và cách hoạt động của máy sấy tóc.

Added to your cart.