Nơ-ron và mô thần kinh

Nơ-ron và mô thần kinh

Nơ-ron là loại tế bào có chức năng truyền tín hiệu điện.

Sinh học

Từ khoá

tế bào thần kinh, mô thần kinh, sợi thần kinh, dendrite, sợi trục, khớp thần kinh, kích thích kinh tế, tín hiệu, tiềm năng hành động, tiềm năng nghỉ ngơi, dẫn xung, chức năng thần kinh cơ bản, Cơ thể Nissl, tế bào thần kinh đệm, điện thoại, nút thiết bị đầu cuối, nhân loại, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Mô thần kinh

Nơ-ron

 • sợi nhánh - Các nhánh ngắn của nơ-ron. Nó truyền tín hiệu về thân tế bào. Thể Nissil có ở phần đầu của sợi nhánh, tức là sự tổng hợp protein diễn ra tại đây.
 • sợi trục - Kích thích tạo ra điện thế hoạt động tại đây. Điện thế hoạt động lan truyền về cúc tận cùng, nơi mà các chất dẫn truyền thần kinh được giải phóng từ synap. Tùy theo nơ-ron truyền là kích thích hay ức chế, mà các chất dẫn truyền thần kinh sẽ kích thích hoặc ức chế nơ-ron nhận. Quá trình học tập liên quan đến việc sắp xếp lại các sợi trục, sự thay đổi các kết nối nơ-ron.
 • màng tế bào - Phần này của tế bào thần kinh chứa các kênh ion đặc biệt, có khả năng tạo tín hiệu điện thế cho tế bào thần kinh. Kích thích tạo ra điện thế sau synap ở màng của thân tế bào và sợi nhánh, độ lớn của điện thế phụ thuộc vào độ lớn của kích thích. Điện thế sau synap tập trung tại gò sợi trục; nếu tổng điện thế sau synap đủ lớn, điện thế hoạt động sẽ được tạo ra trên sợi trục. Độ lớn của điện thế hoạt động không phụ thuộc vào độ lớn của kích thích.

Thân tế bào và sợi nhánh

 • màng tế bào - Phần này của tế bào thần kinh chứa các kênh ion đặc biệt, có khả năng tạo tín hiệu điện thế cho tế bào thần kinh. Kích thích tạo ra điện thế sau synap ở màng của thân tế bào và sợi nhánh, độ lớn của điện thế phụ thuộc vào độ lớn của kích thích. Điện thế sau synap tập trung tại gò sợi trục; nếu tổng điện thế sau synap đủ lớn, điện thế hoạt động sẽ được tạo ra trên sợi trục. Độ lớn của điện thế hoạt động không phụ thuộc vào độ lớn của kích thích.
 • nhân
 • thể Nissl - Các thể này là lưới nội chất trơn, các ribosome là nơi tổng hợp protein. Chúng có ở thân nơ-ron và phần bắt đầu của sợi trục. Chúng không có ở sợi trục, tức là sự tổng hợp protein không diễn ra ở đó.
 • sợi nhánh - Các nhánh ngắn của nơ-ron. Nó truyền tín hiệu về thân tế bào. Thể Nissil có ở phần đầu của sợi nhánh, tức là sự tổng hợp protein diễn ra tại đây.

Sợi thần kinh

 • sợi trục - Kích thích tạo ra điện thế hoạt động tại đây. Điện thế hoạt động lan truyền về cúc tận cùng, nơi mà các chất dẫn truyền thần kinh được giải phóng từ synap. Tùy theo nơ-ron truyền là kích thích hay ức chế, mà các chất dẫn truyền thần kinh sẽ kích thích hoặc ức chế nơ-ron nhận. Quá trình học tập liên quan đến việc sắp xếp lại các sợi trục, sự thay đổi các kết nối nơ-ron.
 • eo Ranvier - Các sợi trục được bọc bởi các tế bào thần kinh đệm cuộn quanh chúng. Các tế bào này cùng nhau tạo thành bao myelin, là một lớp cách điện xung quanh sợi trục. Điện thế hoạt động được sản sinh tại các eo Ranvier và được truyền bằng cách nhảy từ eo này sang eo khác. Cách dẫn truyền này nhanh hơn nhiều so với sợi trục không có bao myelin, nơi mà điện thế hoạt động truyền dọc theo sợi trục giống như một làn sóng.
 • tế bào thần kinh đệm - Sợi trục được bao bọc bởi các tế bào này. Các tế bào này cùng nhau tạo thành bao myelin, là một lớp cách điện xung quanh sợi trục. Điện thế hoạt động được sản sinh tại các eo Ranvier và được truyền bằng cách nhảy từ eo này sang eo khác.
 • nhánh tận của sợi trục
 • cúc tận cùng (cúc xinap) - Đầu mở rộng của sợi trúc có chứa các chất dẫn truyền thần kinh. Khi điện thế hoạt động đi đến đây, các chất dẫn truyền thần kinh được giải phóng vào khe synap, và kích thích nơ-ron nhận.

Các mục liên quan

Nervous system

The central nervous system consists of the brain and the spinal cord, the peripheral nervous system consists of nerves and ganglia.

Truyền tin qua synap

Nơ-ron truyền các tín hiệu điện thông qua synap điện thế và synap hóa học.

Các bộ phận của não người

Các bộ phận chính của não người là thân não, tiểu não, não trung gian và đại não bao gồm các thùy.

Não người

Các bộ phận chính của não người là trụ não, tiểu não, não trung gian và đại não.

Các lớp của da; xúc giác

Da là lớp mềm bao bọc cơ thể của chúng ta, ba lớp của nó là biểu bì, lớp bì và lớp mỡ dưới da.

Giải phẫu tuỷ sống

Tuỷ sống là một phần của hệ thần kinh trung ương chạy trong cột sống và đây là nơi các sợi thần kinh phân nhánh ra.

Levels of biological organisation

This animation presents levels of biological organisation from the level of the individual organism to the level of cells.

Limbic system

The limbic system plays an important role in forming emotions and in learning.

Máu của con người

Máu gồm các huyết tương và tế bào máu.

Phản xạ bánh chè

Phản xạ bánh chè là phản xạ được kích hoạt bởi sự kéo dài của cơ duỗi đùi.

Phản xạ rụt lại

Phản xạ rụt lại là một phản xạ tủy sống, giúp di chuyển cơ thể ra khỏi các mối đe dọa.

Tổ chức vỏ não của việc nói.

Việc diễn đạt lời nói đòi hỏi nhiều trung tâm vỏ não phải hoạt động đồng bộ cùng một lúc.

The ventricular system and the main brain regions

This animation demonstrates the internal structure of the brain.

Các loại mô cơ

Có ba loại mô cơ trong cơ thể người, đó là cơ trơn, cơ xương và cơ tim.

Connective tissues

Connective tissues include loose and dense connective tissues, adipose tissue, blood, tendon and bone tissue.

Types of surface epithelium

Surface epithelia cover the external and internal surfaces of the body

Added to your cart.