Nguyên phân

Nguyên phân

Nguyên phân là quá trình một tế bào nhân chuẩn phân chia thành hai tế bào mà số lượng nhiễm sắc thể không đổi.

Sinh học

Từ khoá

nguyên phân, phân bào, division of the nucleus, nhiễm sắc thể, nhiễm sắc, tế bào lưỡng bội, lưỡng bội, xen kẽ, tế bào soma, tâm động, DNA, tế bào học, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Nhiễm sắc thể

 • bộ nhiễm sắc thể của mẹ - Tế bào soma của chúng ta là tế bào lưỡng bội, chứa hai bộ nhiễm sắc thể hoàn chỉnh. Một bộ đến từ mẹ, bộ kia đến từ bố. Giao tử của chúng ta (tế bào giới tính) là tế bào đơn bội, chỉ chứa một bộ nhiễm sắc thể. Các bộ nhiễm sắc thể đơn bội của người chứa 23 nhiễm sắc thể. Tế bào soma chứa 2x23=46 nhiễm sắc thể, còn giao tử chứa 23 nhiễm sắc thể.
 • bộ nhiễm sắc thể của bố - Tế bào soma của chúng ta là tế bào lưỡng bội, chứa hai bộ nhiễm sắc thể hoàn chỉnh. Một bộ đến từ mẹ, bộ kia đến từ bố. Giao tử của chúng ta (tế bào giới tính) là tế bào đơn bội, chỉ chứa một bộ nhiễm sắc thể. Các bộ nhiễm sắc thể đơn bội của người chứa 23 nhiễm sắc thể. Tế bào soma chứa 2x23=46 nhiễm sắc thể, còn giao tử chứa 23 nhiễm sắc thể.
 • tâm động - Liên kết các nhiễm sắc tử chị em, được cấu tạo từ các protein.
 • nhiễm sắc tử - Các ADN của hai nhiễm sắc tử thì giống hệt nhau. Trong quá trình nguyên phân, chúng sẽ mất liên kết, tạo thành các nhiễm sắc thể với một nhiễm sắc tử, rồi trở thành một phần của hai tế bào được tạo ra. Trước kỳ phân chia tế bào tiếp theo, các ADN sẽ được nhân đôi và nhờ vậy nhiễm sắc thể sẽ lại có hai nhiễm sắc tử.
 • tế bào lưỡng bội với hai nhiễm sắc tử trong nhiễm sắc thể
 • hai tế bào lưỡng bội với một nhiễm sắc tử trong nhiễm sắc thể
 • tế bào với nhiễm sắc thể phân chia
 • Sao chép ADN trong kỳ trung gian
 • tế bào với nhiễm sắc thể nhân đôi
 • nguyên phân

Nguyên phân

 • nguyên phân
 • trung thể - Kiểm soát sự di chuyển của nhiễm sắc thể trong quá trình phân chia tế bào. Bao gồm hai phức hợp protein hình trụ được sắp xếp trực giao, dạng vi cấu trúc hình ống ngắn.
 • chất nhiễm sắc - Bao gồm ADN và protein, là cơ sở hình thành (ngưng tụ) nhiễm sắc thể.
 • bộ máy trục chính - Bao gồm các vi cấu trúc hình ống, liên kết các trung thể và tâm động của nhiễm sắc thể.
 • tế bào lưỡng bội với hai nhiễm sắc tử trong nhiễm sắc thể
 • hai tế bào lưỡng bội với một nhiễm sắc tử trong nhiễm sắc thể
 • tế bào với nhiễm sắc thể phân chia
 • Sao chép ADN trong kỳ trung gian
 • tế bào với nhiễm sắc thể nhân đôi

Hình ảnh

 • bộ nhiễm sắc thể của mẹ - Tế bào soma của chúng ta là tế bào lưỡng bội, chứa hai bộ nhiễm sắc thể hoàn chỉnh. Một bộ đến từ mẹ, bộ kia đến từ bố. Giao tử của chúng ta (tế bào giới tính) là tế bào đơn bội, chỉ chứa một bộ nhiễm sắc thể. Các bộ nhiễm sắc thể đơn bội của người chứa 23 nhiễm sắc thể. Tế bào soma chứa 2x23=46 nhiễm sắc thể, còn giao tử chứa 23 nhiễm sắc thể.
 • bộ nhiễm sắc thể của bố - Tế bào soma của chúng ta là tế bào lưỡng bội, chứa hai bộ nhiễm sắc thể hoàn chỉnh. Một bộ đến từ mẹ, bộ kia đến từ bố. Giao tử của chúng ta (tế bào giới tính) là tế bào đơn bội, chỉ chứa một bộ nhiễm sắc thể. Các bộ nhiễm sắc thể đơn bội của người chứa 23 nhiễm sắc thể. Tế bào soma chứa 2x23=46 nhiễm sắc thể, còn giao tử chứa 23 nhiễm sắc thể.
 • tâm động - Liên kết các nhiễm sắc tử chị em, được cấu tạo từ các protein.
 • nhiễm sắc tử - Các ADN của hai nhiễm sắc tử thì giống hệt nhau. Trong quá trình nguyên phân, chúng sẽ mất liên kết, tạo thành các nhiễm sắc thể với một nhiễm sắc tử, rồi trở thành một phần của hai tế bào được tạo ra. Trước kỳ phân chia tế bào tiếp theo, các ADN sẽ được nhân đôi và nhờ vậy nhiễm sắc thể sẽ lại có hai nhiễm sắc tử.
 • tế bào lưỡng bội với hai nhiễm sắc tử trong nhiễm sắc thể
 • hai tế bào lưỡng bội với một nhiễm sắc tử trong nhiễm sắc thể
 • tế bào với nhiễm sắc thể phân chia
 • Sao chép ADN trong kỳ trung gian
 • tế bào với nhiễm sắc thể nhân đôi
 • nguyên phân
 • trung thể - Kiểm soát sự di chuyển của nhiễm sắc thể trong quá trình phân chia tế bào. Bao gồm hai phức hợp protein hình trụ được sắp xếp trực giao, dạng vi cấu trúc hình ống ngắn.
 • chất nhiễm sắc - Bao gồm ADN và protein, là cơ sở hình thành (ngưng tụ) nhiễm sắc thể.
 • bộ máy trục chính - Bao gồm các vi cấu trúc hình ống, liên kết các trung thể và tâm động của nhiễm sắc thể.
 • tế bào lưỡng bội với hai nhiễm sắc tử trong nhiễm sắc thể
 • hai tế bào lưỡng bội với một nhiễm sắc tử trong nhiễm sắc thể
 • tế bào với nhiễm sắc thể phân chia
 • Sao chép ADN trong kỳ trung gian
 • tế bào với nhiễm sắc thể nhân đôi

Thuyết minh

Các tế bào soma của chúng ta là tế bào lưỡng bội, chứa hai bản sao của mỗi nhiễm sắc thể, một từ mẹ, một từ bố. Các nhiễm sắc thể này có hai nhiễm sắc tử, vì ADN của chúng nhân đôi trước khi tế bào phân chia. Các ADN của hai nhiễm sắc tử thì giống hệt nhau. Khi một tế bào lưỡng bội phân chia theo nguyên phân, các tế bào con được tạo ra cũng là lưỡng bội, nhưng nhiễm sắc thể của chúng chỉ có một nhiễm sắc tử. Các nhiễm sắc tử này bị phá vỡ và ADN nhân đôi trước kỳ nguyên phân tiếp theo. Các nhiễm sắc thể trong tế bào sẽ có hai nhiễm sắc tử và sự phân chia tế bào lại bắt đầu lại. Trong quá trình này số lượng nhiễm sắc thể không giảm, không giống như trong giảm phân khi các giao tử đơn bội được hình thành từ các tế bào lưỡng bội.

Nguyên phân có bốn giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là kỳ đầu: nhiễm sắc thể được hình thành từ chất nhiễm sắc gồm ADN và protein. Trung thể nhân đôi và di chuyển về các cực đối diện của tế bào. Đến kỳ giữa, màng nhân bị phá vỡ, bộ máy trục chính được hình thành. Sau đó các nhiễm sắc thể xếp dọc theo mặt phẳng xích đạo của tế bào. Đến kỳ sau, nhiễm sắc thể phân tách thành các nhiễm sắc tử, tạo thành các nhiễm sắc thể có một nhiễm sắc tử, sau đó di chuyển về các cực đối diện của tế bào. Tới kỳ cuối, tế bào phân táchmàng nhân hình thành trở lại, sau đó các nhiễm sắc thể bị phá vỡ. Như vậy, trong quá trình nguyên phân, hai tế bào lưỡng bội được hình thành từ một tế bào lưỡng bội.

Một số tế bào trong cơ thể chúng ta, như tế bào thần kinh, không thể phân chia. Những tế bào khác có thể có khả năng phân chia nhiều lần trong suốt cuộc đời của chúng ta.

Chu trình tế bào là một quá trình tinh chỉnh, những rối loạn có thể dẫn đến mất kiểm soát trong phát triển tế bào và hình thành các khối u.

Các mục liên quan

Giảm phân

Giao tử của chúng ta là các tế bào đơn bội được tạo ra từ các tế bào lưỡng bội nhờ giảm phân, một dạng phân chia tế bào đặc biệt.

Tế bào động vật và thực vật, bào quan

Tế bào nhân chuẩn chứa một số bào quan.

Sự phát triển của thai nhi

Hoạt họa này mô tả sự phát triển của phôi người và thai nhi.

Sắp xếp vật liệu di truyền

Tế bào nhân chuẩn với nhân kích thước chỉ vài micromet có thể chứa gần 2 mét ADN, được cuộn nhiều lần.

ADN

Phân tử mang thông tin di truyền trong tế bào.

Vòng đời của rêu và dương xỉ

Hình ảnh này so sánh vòng đời của rêu và dương xỉ, giúp bạn hiểu được tổng quan vòng đời của thực vật.

Added to your cart.