Ngọc trai

Ngọc trai

Ngọc trai, thường được dùng làm đá quý, là sản phẩm phụ của các cơ chế bảo vệ của một số động vật thân mềm.

Sinh học

Từ khoá

Ngọc trai, trang sức, đá bán quý, hến, ký sinh trùng, xà cừ, động vật, động vật thân mềm, Động vật thân mềm, sinh học

Các mục liên quan

Trai nước ngọt

Một loài động vật thân mềm sống phổ biến ở các vùng nước ngọt.

Ốc anh vũ

Là nhóm đã tuyệt chủng thuộc lớp Cephalopoda với bộ xương ngoài rắn chắc. Chúng là những hóa thạch cung cấp nhiều thông tin tuyệt vời.

Canxi cacbonat (CaCO₃)

Đá vôi là một vật liệu được sử dụng một cách rộng rãi và đa dạng.

Vịt trời

Hình ảnh mô tả hình thái giải phẫu học của các loài chim thông qua loài vịt trời.

Junk

A sailing vessel with characteristic lugsails used for both military and trade purposes.

Kim cương

Là tinh thể thù hình của cacbon nguyên tố, là chất cứng nhất trong tự nhiên.

Louis XIV (the Sun King)

The French monarch got his epithet because of his opulent and extravagant lifestyle.

Maharaja của Ấn Độ cùng vợ ngài (thế kỷ 18)

Maharaja dùng để chỉ nhà cầm quyền theo Ấn Độ giáo cai trị những vùng lãnh thổ rộng lớn của Ấn Độ.

The Hungarian Crown Jewels

The best-known piece of the Hungarian Crown Jewels is the Holy Crown.

Traditional Arab sailboat (Sambuk)

The largest type of Arab sailboat, most commonly used as trading vessels in the Persian Gulf.

Added to your cart.