Namdaemun (Seoul, South Korea, 14th c.)

Namdaemun (Seoul, South Korea, 14th c.)

Designated as the first National Treasure of South Korea, the Namdaemun was one of the major gateways of Seoul's Medieval city walls.

Nghệ thuật tạo hình

Từ khoá

Namdaemun, pháo đài, bức tường phòng thủ, cổng chính, cổng, Seoul, Hàn Quốc, Nam Triều Tiên, tượng đài, kiến trúc, tòa nhà, Phía Đông, công sự, lính, Tuổi trung niên, lịch sử nghệ thuật, thế kỷ thứ 14

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Chinese house

A traditional Chinese siheyuan is a building complex that surrounds a rectangular courtyard.

Samurai

The primary duty of these Japanese warriors was to serve their feudal lords, even at the cost of their own lives.

Vạn Lý Trường Thành

Là một dãy các thành lũy được xây dựng để ngăn sự xâm lược của các bộ tộc du mục phía Bắc.

Himeji Castle

Located close to Osaka, the Japanese castle is also called the White Heron because of its white exterior.

Junk

A sailing vessel with characteristic lugsails used for both military and trade purposes.

Liuhe Pagoda (Hangzhou, 12th century)

The Buddhist pagoda of the six Harmonies is located in China, by the River Qiantang.

Medieval towers and bastions

The structure of fortresses developed together with military technology.

Torii (gateway) of the Itsukushima Shrine

The torii is a traditional Japanese gate built at the entrance of shrines.

Medieval Chinese soldier

The equipment of ancient Chinese soldiers was rudimentary.

Thành phố Babylon (thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên)

Thành cổ Babylon được xây dựng trên bờ sông Euphrates ở Lưỡng Hà.

The Brandenburg Gate

This Neoclassical structure is one of the best-known landmarks of Berlin and Germany.

Added to your cart.