Modern office building

Modern office building

Saving energy and protecting the environment are important factors in the design of modern office buildings.

Nghệ thuật tạo hình

Từ khoá

Tòa nhà văn phòng, văn phòng, ý thức môi trường, tòa nhà, thu nhiệt mặt trời, nhà hầm để xe, bê tông cốt thép, công việc

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Đô thị

Đô thị là những thành phố lớn với dân số hơn 1 triệu người.

Bayterek (Astana, 1997)

The tower situated in the capital city of the Kazakh Republic symbolises the tree of life holding a golden egg.

Burj Al Arab (Dubai, 1999)

Burj Al Arab, the world's only seven-star luxury hotel is located in the United Arab Emirates.

Clothing (21st century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Construction of a panel building

Buildings constructed of prefabricated concrete blocks were widespread in the former Socialist countries.

Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Frank Lloyd Wright's well-known work is a masterpiece of modern organic architecture.

How does it work? - Air conditioner

An air conditioner cools the air inside by drawing heat away and releasing it outside.

How does it work? - Lift

This animation demonstrates how lifts work.

How does it work? - Photovoltaic solar panel, solar thermal collector

This animation demonstrates how solar energy can be utilised.

Nhà không thải khí cacbon dioxit

Thiết kế và cấu trúc của những ngôi nhà hiện đại đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Những ngày đầu đến trường

Tìm hiểu khái niệm về màu sắc, con số, chữ cái và hình học qua các trò chơi

Opera House (Sydney, 1973)

Due to its design and location, the Opera House of the Australian city is one of the most extraordinary opera houses in the world.

Passive house

In a passive house a comfortable inner temperature can be ensured without the use of traditional heating and cooling systems.

Sản xuất xi măng

Hoạt họa 3D này thể hiện các công đoạn sản xuất xi măng.

Clothing (Western Europe, 1990s)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Typical flat in Hungary in the 1980s

Typical flats characterise the culture of the decade.

Added to your cart.