Moai (Easter Island, 16th century)

Moai (Easter Island, 16th century)

This Pacific island is famous for its unique monolithic human figures.

Nghệ thuật tạo hình

Từ khoá

Moai, Rapa Nui, tượng nguyên khối, Đảo Phục Sinh, lễ Phục sinh, Di sản thế giới, Thái Bình Dương, Polynesia, bức tượng, Chi Lê, nghi lễ, Jacob Roggeveen, Tôn giáo, Đảo, phá rừng, lịch sử hiện đại, nghệ thuật tạo hình, tự nhiên, núi lửa, hoạt động núi lửa, lịch sử, nghệ thuật

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Cuộc sống của người Polynesia (Samoa, thế kỷ thứ 15)

Kiến trúc nhà ở của những gia đình người Samoa phản ánh nét văn hoá đặc trưng của họ.

Faulting (intermediate)

Vertical forces can break up layers of rock into fault blocks, which then move vertically along the fracture planes.

Polynesian catamaran

Polynesians travelled huge distances with their specially designed boats.

Venus figurines

These Palaeolithic statuettes probably symbolise fertility and prosperity.

Các dấu mốc sáng tạo trong điêu khắc

Hoạt họa thể hiện 5 tác phẩm xuất chúng trong lịch sử của nghệ thuật điêu khắc.

Apoxyomenos

The characteristic ancient Greek statue was found on the bottom of the Adriatic Sea.

Các điểm nóng

Điểm nóng là khu vực thuộc lớp vỏ Trái Đất, nơi mắc ma thường dâng lên trên bề mặt và gây ra hoạt động núi lửa.

Ivan Meštrović: History of the Croats

One of the Croatian sculptor's most famous works depicts a woman wearing a traditional costume.

The Statue of Liberty (New York)

The statue was donated by the French to the USA for the centenary of gaining independence.

Wonders of the Ancient World

Today only one of the Wonders of the Ancient World is still intact: the Pyramids of Giza.

Added to your cart.