Metals

Metals

Metal atoms form a regular lattice structure.

Hoá học

Từ khoá

kim loại, lưới kim loại, liên kết kim loại, bàn là, nhôm, kẽm, đồng, bạc, vàng, natri, canxi, Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au, Na, Ca, lõi nguyên tử kim loại, các electron được định vị, mạng tinh thể, mạng tinh thể lập phương tâm, lưới kim loại hình lục giác, mạng tinh thể lập phương tâm khối, dẫn điện, kim loại nhẹ, kim loại nặng, quặng, dẫn nhiệt, ăn mòn, sắt từ, thép, lưỡng tính, nhiệt, quặng sắt, bô xít, sphalerite, thau, hợp kim, cuprite, trang sức, kim loại quý, nước cường thủy, carat, điện phân các hợp chất nóng chảy, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Face-centred cubic metal lattice

The face-centred cubic metal lattice allows the closest fit of metal atoms.

Hexagonal metallic lattice

Metals forming hexagonal metallic lattices are rigid and difficult to machine.

Mạng lập phương tâm khối

Cấu trúc mạng tinh thể ít chặt chẽ nhất.

Aluminium smelting

Aluminium smelting is the process of extracting aluminium from alumina by electrolysis.

Gold mining (19th century)

The California Gold Rush started in 1848, near San Francisco.

Ferrous metallurgy (basic)

Raw iron is produced from iron ore in iron smelters.

Luyện kim (mức trung bình)

Sắt thô được sản xuất từ quặng sắt trong các lò luyện.

Sử dụng hệ thống toạ độ không gian để thiết kế nội thất phòng bếp

Thực hành: thiết kế mô hình nhà bếp bằng máy tính bằng cách sử dụng hệ thống tọa độ không gian.

Sự giãn nở nhiệt của cầu

Độ dài khung kim loại của các cây cầu thay đổi khi nhiệt độ thay đổi.

Trumpet

The trumpet is a musical instrument with the highest register in the brass family.

Điều chế amoniac từ khí nitơ và khí hydro

Điều chế amoniac hàng loạt yêu cầu nhiệt độ và áp suất cao cũng như sự hiện diện của sắt như chất xúc tác.

Eiffel Tower (Paris, 1889)

The iron lattice tower, erected for the 1889 World Fair, became the symbol of the capital city of France.

From the Stone Age to the Iron Age

This animation demonstrates the development of the axe throughout archaeological periods.

Silver bromide (AgBr)

A white, crystalline compound which breaks down when exposed to light.

Silver chloride (AgCl)

A white, crystalline compound that breaks down when affected by light.

Silver nitrate (AgNO₃)

One of the raw materials of traditional photography.

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

Added to your cart.