Metals

Metal atoms form a regular lattice structure.

Bổ sung liên quan

Phản ứng giữa nhôm và iốt

Bị xúc tác bởi một vài giọt nước, nhôm phản ứng với iốt.

Túi khí hoạt động như thế nào

Một hợp chất gọi là natri azide chịu trách nhiệm cho hoạt động của túi khí.

Trái tim đập của thủy ngân

Sự sụt giảm của thủy ngân bắt đầu di chuyển nhịp nhàng do sự thay đổi nhịp nhàng trong mật độ...

Nhựa nguy hiểm

Các tổ chức môi trường chống lại việc sử dụng PVC.

The quest for the philosopher's stone.

In this lesson you will learn about the mysterious world of alchimists.

Sức mạnh của acetone peroxide

Acetone peroxide là một hợp chất hữu cơ tinh thể nguy hiểm với tính nhất quán như đường đóng băng.

Phản ứng giữa nhôm và brom (quan sát)

Các halogen và kim loại kết hợp với nhau để tạo ra bromua.

Added to your cart.