Meiosis

Meiosis

Our gametes are haploid cells produced from diploid cells by meiosis, a special type of cell division.

Sinh học

Keywords

bệnh teo, phân bào, lưỡng bội, nhiễm sắc thể, reductional, đơn bội, tế bào lưỡng bội, tế bào tinh trùng đơn bội, trứng đơn bội, thụ tinh, giao tử, tinh trùng, trứng, hợp tử, DNA, tế bào học, sinh học

Bổ sung liên quan

Scenes

Bổ sung liên quan

Vi khuẩn có kích thước bao nhiêu?

Bài học này trình bày cấu trúc và phân loại vi khuẩn và vai trò của chúng trong cuộc sống...

Added to your cart.