Mạng lập phương tâm diện ở kim loại

Mạng lập phương tâm diện ở kim loại

Mạng lập phương tâm diện cho phép các nguyên tử kim loại sắp xếp chặt khít nhất.

Hoá học

Từ khoá

mạng tinh thể lập phương tâm diện, tâm khối, mạng tinh thể kim loại, liên kết kim loại, ô cơ sở, cấu trúc mạng, số phối trí, kim loại, vàng, bạc, đồng, nhôm, canxi, khả năng gia công, chì, bạch kim, hóa học đại cương, hóa học

Các mục liên quan

Kim loại

Các nguyên tử kim loại tạo thành một cấu trúc mạng cân đối.

Mạng lập phương tâm khối

Cấu trúc mạng tinh thể ít chặt khít nhất.

Tinh thể kim loại hình lục giác

Các kim loại có cấu trúc tinh thể kim loại hình lục giác cứng và khó gia công hơn.

Fuleren (C₆₀)

Một dạng thù hình tinh thể của cacbon được phát hiện vào cuối những năm 1980.

Kim cương

Là tinh thể thù hình của cacbon nguyên tố, là chất cứng nhất trong tự nhiên.

Luyện kim (mức trung bình)

Sắt thô được sản xuất từ quặng sắt trong các lò luyện.

Luyện nhôm

Luyện nhôm là quá trình chiết nhôm từ nhôm oxit qua quá trình điện phân.

Natri clorua (NaCl)

Muối thường (muối ăn) là một trong những hợp chất natri quan trọng nhất, là không thể thiếu đối với các sinh vật sống.

Sự giãn nở nhiệt của cầu

Độ dài khung kim loại của các cây cầu thay đổi khi nhiệt độ thay đổi.

Than chì

Một trong những dạng tinh thể thù hình của nguyên tố cacbon.

Đồ thị p-V-T cho khí lý tưởng

Các định luật mô tả mối liên hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí lý tưởng được mô tả bởi các định luật khí.

Điều chế amoniac từ khí nitơ và khí hiđro

Điều chế amoniac lượng lớn yêu cầu nhiệt độ và áp suất cao cũng như sự có mặt chất xúc tác sắt.

Tháp Eiffel (Paris, 1889)

Tháp lưới sắt được dựng lên cho Hội chợ Thế giới năm 1889 và trở thành biểu tượng của thủ đô nước Pháp.

Added to your cart.