Luyện kim sắt (cơ bản)

Luyện kim sắt (cơ bản)

Sắt thô được sản xuất từ ​​quặng sắt trong các lò luyện sắt.

Địa lý

Từ khoá

ngành sắt, sản xuất sắt, luyện sắt, sản xuất thép, công nghiệp nặng, lò luyện sắt, quặng sắt, gang, than, đá vôi, than cốc, đột quỵ, khai thác quặng sắt, dòng điện, mỏ than, trạm năng lượng, chế tạo máy, mỏ, xưởng cán thép, công nghiệp, môn địa lý

Các mục liên quan

Luyện kim (mức trung bình)

Sắt thô được sản xuất từ quặng sắt trong các lò luyện.

Luyện nhôm

Luyện nhôm là quá trình tạo thành nhôm từ nhôm oxit qua quá trình điện phân.

Medieval smithy

The work of smiths – one of the first professions in history – became even more important in the Middle Ages.

Nhà máy lọc dầu

Các sản phẩm lọc dầu gồm có dầu diesel, xăng và dầu nhờn.

From the Stone Age to the Iron Age

This animation demonstrates the development of the axe throughout archaeological periods.

Gold mining (19th century)

The California Gold Rush started in 1848, near San Francisco.

Kim loại

Các nguyên tử kim loại tạo thành một cấu trúc mạng cân đối.

Added to your cart.