Lightning

Lightning is a sudden electrostatic discharge accompanied by a sound known as thunder.

Bổ sung liên quan

Đường tuyết

Trên một độ cao tuyết nhất định không tan, ngay cả trong mùa hè.

Hoạt động núi lửa

Khu vực xung quanh một ngọn núi lửa không hoạt động hoặc tuyệt chủng không nhất thiết phải yên...

Lịch Gregorian

Được phát triển gần 500 năm trước, nó là một biến thể của lịch Julian. Ngày nay nó là lịch được...

Chu kỳ đá

Do ảnh hưởng của cả hai lực ngoại sinh và nội sinh, đá liên tục thay đổi. Đây được gọi là chu kỳ đá.

Mặt trận thời tiết

Khi khối không khí lạnh và ấm gặp nhau, mặt trận thời tiết phát triển.

Thảo nguyên châu Phi

Thảo nguyên tiếp giáp lớn nhất trên thế giới là ở châu Phi. Nó bao gồm khoảng một phần ba lục địa.

Khí quyển

Bầu không khí bao quanh chúng ta ở khắp mọi nơi trên hành tinh này. Chúng ta coi sự hiện diện...

Dòng Wallace

Dòng Wallace phân chia hệ động vật của châu Á và Úc.

Added to your cart.