Lightning

Lightning is a sudden electrostatic discharge accompanied by a sound known as thunder.

Bổ sung liên quan

Nhật thực và nguyệt thực

Chúng ta có thể quan sát các hiện tượng thiên văn khá thú vị khi Trái đất, Mặt trời và Mặt trăng...

Ốc đảo

Trong vòng tay chết chóc của sa mạc, cuộc sống chỉ có thể phát triển mạnh mẽ nhờ những con suối...

Dự báo thời tiết

Thời tiết có thể được dự báo với các công cụ khí tượng khác nhau.

Lực lượng ngoại sinh

Bề mặt Trái đất đã được hình thành thành trạng thái hiện tại cả bên ngoài lẫn bên trong. Các lực...

Theo dõi cơn mưa - Savannahs

Hệ thực vật và động vật của thảo nguyên thích nghi với khí hậu.

Các hành tinh Jovian

Bốn hành tinh bên ngoài (Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương) không có bề mặt...

Kiến tạo địa tầng

Kiến tạo mảng là một lý thuyết liên quan đến sự chuyển động của các mảng.

Dự án THỜI TIẾT

Bạn có thể trở thành nhà khí tượng học thông qua các nhiệm vụ nhóm vui vẻ.

Added to your cart.