Lighthouse

Lighthouse

Lighthouses are used as an aid to navigation in coastal waters.

Công nghệ

Từ khoá

ngọn hải đăng, pharos, đèn hiệu, Đang chuyển hàng, dẫn đường, phản xạ, biển, bờ biển, rạn san hô, Công nghệ

Các mục liên quan

Port

Ports must provide necessary infrastructure and services for industry and marine transport.

Container ships

Commercial maritime routes of container ships form a global network.

Dụng cụ quang học

Ngày nay, rất nhiều thiết bị quang học đang được sử dụng, từ kính hiển vi đến kính thiên văn.

How does it work? – Cinema projector

This animation demonstrates the design and operation of a traditional cinema projector.

RMS Queen Mary 2 (2003)

The largest ocean liner at the time of its construction.

Satellite navigation, GPS

The Global Positioning System consists of 24 satellites but only 4 have to be visible for positioning.

Tàu chở dầu

Tàu chở dầu xuất hiện vào cuối thế kỷ 19; ngày nay chúng là một trong những con tàu lớn nhất.

Titanic (1912)

RMS Titanic was the largest passenger ship at the beginning of the 20th century.

Added to your cart.