Legendary buildings

A selection of legendary buildings from the history of civilisation.

Bổ sung liên quan

Lịch sử của chuyến bay vũ trụ Phần I - Đến vô cùng và xa hơn

Video này giới thiệu sự khởi đầu của phi hành gia và những năm đầu của Cuộc đua không gian.

Anh chị em nhà Scholl và Bông hồng trắng

Bông hồng trắng, một trong những nhóm kháng chiến đáng chú ý nhất ở Đức Quốc xã, được lãnh đạo...

Sau hiệp định hòa bình

Một bản tóm tắt các sự kiện ngay sau khi các hiệp định hòa bình chấm dứt Thế chiến thứ nhất.

Khủng hoảng tên lửa Cuba

Một cuộc đối đầu gần như đã dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Bức tường Béc lin

Trong thời gian tồn tại, hàng trăm người đã cố gắng trốn thoát qua Bức tường Berlin nhưng hầu...

Đại suy thoái

Video này trình bày các nguyên nhân và giải pháp của cuộc Đại khủng hoảng.

Thế chiến thứ nhất mở ra

Chiến tranh kéo dài là một gánh nặng lớn cho cả quân nhân và dân thường.

Liên Xô trong thời kỳ Stalin

Việc thành lập chế độ độc tài của Stalin và hậu quả của nó.

Added to your cart.