Leaning Tower of Pisa (14th century)

Leaning Tower of Pisa (14th century)

The medieval bell tower of the Cathedral of Pisa is the most famous leaning tower of the world.

Nghệ thuật tạo hình

Từ khoá

Pisa, tháp nghiên, Tháp, Galileo Galilei, thánh đường, Pisano, nhà thờ, kiến trúc, Di sản thế giới, thí nghiệm, tòa nhà, Tuscany, Phong cách La Mã, đá hoa, Ý, Tháp chuông, công trình tôn giáo, tôn giáo, thế kỷ thứ 14, rửa tội, mái vòm, gian giữa, xin lỗi, Tuổi trung niên

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Bayterek (Astana, 1997)

The tower situated in the capital city of the Kazakh Republic symbolises the tree of life holding a golden egg.

Các định luật của Newton về chyển động

Video mô phỏng này cho thấy ba định luật về chuyển động của nhà bác học Isaac Newton, đặt nền tảng cho cơ học cổ điển.

Các dấu mốc sáng tạo trong điêu khắc

Hoạt họa thể hiện 5 tác phẩm xuất chúng trong lịch sử của nghệ thuật điêu khắc.

Clothing (Western Europe, 13th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Clothing (Western Europe, 14th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Colosseum (Rome, thế kỷ thứ 1)

Đấu trường hùng vĩ và nổi tiếng nhất của Rome đã được xây dựng vào thế kỷ 1.

Gothic cathedral (Clermont-Ferrand, 15th century)

The cathedral named after the Assumption of Mary into Heaven is one of the gems of French Gothic architecture.

Leonardo da Vinci’s workshop (Florence, 16th century)

Visit the workshop of the Renaissance polymath and his most influential inventions and works of art.

Physicists who changed the world

These great scientists had a tremendous impact on the advancement in physics.

Tall buildings

Tall buildings are mementoes of human history and technological development.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16th century)

The first indoor theatre in modern history to be constructed according to the theatre-building codes of Antiquity was inaugurated in 1585.

Xưởng của Galileo Galile

Các thành tựu khoa học của Galileo Galilei đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của vật lý và thiên văn học.

The development of celestial mechanics

This animation introduces the studies of astronomers and physicists whose works fundamentally changed our view of the universe.

Venice in the Middle Ages

Medieval Venice owed its wealth to its flourishing maritime trade.

Added to your cart.