Khinh khí cầu (thế kỷ 18)

Khinh khí cầu (thế kỷ 18)

Anh em nhà Montgolfier người Pháp là những nhà tiên phong đầu tiên trong việc bay lên bầu trời.

Lịch sử

Từ khoá

Anh em nhà Montgolfier, Montgolfier, khí cầu, hàng không, khinh khí cầu, người phát minh, phát minh, quả bóng bay, nhiệt động lực học, lịch sử khoa học, sự phát minh, người Pháp, Paris, vật lý, nâng lên, luật khí, cơ khí, Công nghệ, Nước Pháp, lịch sử hiện đại, lịch sử

Các mục liên quan

Các câu hỏi

 • Anh em nhà Montgolfier mang quốc tịch nào?
 • Chuyến bay công khai đầu tiên của khinh khí cầu Montgolfier diễn ra khi nào?
 • Người dân trong làng đã phản ứng thế nào khi nhìn thấy khinh khí cầu đến từ Paris?
 • Chuyến bay có người đầu tiên với khinh khí cầu kiểu Montgolfier diễn ra khi nào?
 • Theo truyền thuyết, anh em họ chứng minh việc bay lên trời không gây hại cho sinh vật sống bằng cách nào?
 • Điều gì đã xảy ra với một trong hai anh em nhà Montgolfier khi anh ta lần đầu tiên bay bằng khinh khí cầu vào năm 1784?
 • Nhà cai trị Pháp nào đã xem một trong những chuyến bay đầu tiên vào năm 1783?
 • Có đúng là để công nhận thành tựu của họ, gia đình Montgolfier đã được thăng chức lên hàng quý tộc và được hưởng tiền trợ cấp?
 • Có đúng là những người không được giáo dục nghĩ rằng khinh khí cầu là sản phẩm của quỷ?
 • Có thật là Leonardo da Vinci là người đầu tiên chế tạo khinh khí cầu hoạt động được?
 • Điều gì đã được sử dụng để tạo điều kiện cho sự di chuyển theo phương ngang của khinh khí cầu?
 • Những phát minh nào được tạo ra trước khinh khí cầu Montgolfier?
 • Khinh khí cầu đạt tới độ cao nào trong chuyến bay có người đầu tiên?
 • Khí nào được sử dụng trong khinh khí cầu từ cuối thế kỷ 18?
 • Tổ chức học thuật nào đã chấp nhận anh em Montgolfier là thành viên?
 • Loại khinh khí cầu nào là phát minh của anh em nhà Montgolfier?
 • Khinh khí cầu đầu tiên được sử dụng trước công chúng có đường kính bao nhiêu?
 • Hơi nước được sử dụng trong các thí nghiệm đầu tiên đã gây ra vấn đề gì?
 • Vua Pháp đã muốn cử ai cho chuyến khinh khí cầu có người lái đầu tiên?
 • Anh em nhà Montgolfier sống và làm việc trong thời đại lịch sử nào?
 • Cái nào sau đây không được phát minh vào thế kỷ 18?
 • Cái gì đã được sử dụng để kiểm soát chuyển động theo phương thẳng đứng của khinh khí cầu?
 • Ai không phải là một trong những người cùng thời với anh em nhà Montgolfier?
 • Ai là người cùng thời với anh em nhà Montgolfier?

Các cảnh

Khinh khí cầu

Sự bay lên

Cấu tạo

Hoạt họa

Thuyết minh

Những thí nghiệm của anh em nhà Montgolfier người Pháp đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử của việc bay lên bầu trời. Hai người con trai trong một gia đình kinh doanh xưởng giấy là Joseph-Michel và Jacques-Etienne Montgolfier đã thực hiện những thí nghiệm về khinh khí cầu.

Khinh khí cầu là loại khí cầu sử dụng khí nóng để tạo sức nổi.

Anh em họ ban đầu thử sử dụng hơi nước nhưng do hơi nước nhanh hạ nhiệt rồi ngưng tụ lại đã khiến cho khí cầu bằng giấy bị ướt và trở nên vô dụng. Sau này, họ cố gắng chứa khói trong khí cầu nhưng cũng không thu được kết quả gì bởi khói hạ nhiệt rất nhanh. Cuối cùng, hai anh em đã đạt được thành công khi liên tục đốt phát khí nóng trong khinh khí cầu từ phía dưới.

Những chiếc khinh khí cầu đầu tiên là khí cầu không có người, nhưng sau này họ đã đặt động vật vào đó. Vào tháng 6 năm 1783, buổi biểu diễn công khai đầu tiên đã được diễn ra ở gần Paris.

Chiếc khinh khí cầu được tạo ra từ vải bố giấy này đã thực hiện được chuyến bay kéo dài 10 phút. Vào tháng 11 năm 1783 ở gần Paris, chiếc khinh khí cầu bay tự do có người đầu tiên đã vút lên cao. Một chiếc vỉ sắt có chứa rơm cùng gỗ đang cháy được đặt ở dưới đáy khinh khí cầu. Khí nóngkhói được tạo ra đã nhấc khinh khí cầu lên khỏi mặt đất, giúp nó bay được quãng đường 7,5 km trong 25 phút. Hai hành khách dũng cảm gồm một nhà khoa học và một hầu tước đã trở thành những người tiên phong trong việc bay lên bầu trời.

Các mục liên quan

Hot air balloon

A hot air balloon is a balloon aircraft which is lifted by hot air.

Clothing (Western Europe, 18th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

The history of aviation

The animation offers a summary of the history of aviation from the Middle Ages.

Zeppelin airship, LZ 129 Hindenburg

A Zeppelin is a type of rigid-framed airship.

Zeppelin airship, LZ 17 Sachsen (1913)

A Zeppelin is a type of controllable, rigid airship.

Otto Lilienthal’s glider

The German engineer Otto Lilienthal was the first person to make successful flights with a glider designed by himself.

Submarine operation

Submarines submerge and surface by changing the average density of the hull.

Added to your cart.