Khinh khí cầu (thế kỷ 18)

Khinh khí cầu (thế kỷ 18)

Anh em nhà Montgolfier người Pháp là những nhà tiên phong đầu tiên trong việc bay lên bầu trời.

Lịch sử

Từ khoá

Anh em nhà Montgolfier, Montgolfier, khí cầu, hàng không, khinh khí cầu, người phát minh, phát minh, quả bóng bay, nhiệt động lực học, lịch sử khoa học, sự phát minh, người Pháp, Paris, vật lý, nâng lên, luật khí, cơ khí, Công nghệ, Nước Pháp, lịch sử hiện đại, lịch sử

Các mục liên quan

Khinh khí cầu

Khinh khí cầu là tàu bay gắn khí cầu được nâng lên bởi khí nóng.

Clothing (Western Europe, 18th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

The history of aviation

The animation offers a summary of the history of aviation from the Middle Ages.

Zeppelin airship, LZ 129 Hindenburg

A Zeppelin is a type of rigid-framed airship.

Zeppelin airship, LZ 17 Sachsen (1913)

A Zeppelin is a type of controllable, rigid airship.

Nguyên lý hoạt động của tàu ngầm

Tàu ngầm lặn và nổi lên bằng cách thay đổi mật độ trung bình của thân tàu.

Otto Lilienthal’s glider

The German engineer Otto Lilienthal was the first person to make successful flights with a glider designed by himself.

Added to your cart.