Khinh khí cầu (thế kỷ 18)

Khinh khí cầu (thế kỷ 18)

Anh em nhà Montgolfier người Pháp là những nhà tiên phong đầu tiên trong việc bay lên bầu trời.

Lịch sử

Từ khoá

Anh em nhà Montgolfier, Montgolfier, khí cầu, hàng không, khinh khí cầu, người phát minh, phát minh, quả bóng bay, nhiệt động lực học, lịch sử khoa học, sự phát minh, người Pháp, Paris, vật lý, nâng lên, luật khí, cơ khí, Công nghệ, Nước Pháp, lịch sử hiện đại, lịch sử

Các mục liên quan

Các câu hỏi

 • Anh em nhà Montgolfier mang quốc tịch nào?
 • Chuyến bay công khai đầu tiên của khinh khí cầu Montgolfier diễn ra khi nào?
 • Người dân trong làng đã phản ứng thế nào khi nhìn thấy khinh khí cầu đến từ Paris?
 • Chuyến bay có người đầu tiên với khinh khí cầu kiểu Montgolfier diễn ra khi nào?
 • Theo truyền thuyết, anh em họ chứng minh việc bay lên trời không gây hại cho sinh vật sống bằng cách nào?
 • Điều gì đã xảy ra với một trong hai anh em nhà Montgolfier khi anh ta lần đầu tiên bay bằng khinh khí cầu vào năm 1784?
 • Nhà cai trị của Pháp nào đã xem một trong những chuyến bay đầu tiên vào năm 1783?
 • Có đúng là để công nhận thành tựu của họ, gia đình Montgolfier đã được thăng chức lên hàng quý tộc và được hưởng tiền trợ cấp?
 • Có đúng là những người không được giáo dục nghĩ rằng khinh khí cầu là sản phẩm của quỷ?
 • Có thật là Leonardo da Vinci là người đầu tiên chế tạo khinh khí cầu hoạt động được?
 • Điều gì đã được sử dụng để tạo điều kiện cho sự di chuyển theo phương ngang của khinh khí cầu?
 • Những phát minh nào được tạo ra trước khinh khí cầu Montgolfier?
 • Khinh khí cầu đạt tới độ cao nào trong chuyến bay có người đầu tiên?
 • Loại khí nào được sử dụng trong khinh khí cầu từ cuối thế kỷ 18?
 • Tổ chức học thuật nào đã chấp nhận anh em Montgolfier là thành viên?
 • Loại khinh khí cầu nào là phát minh của anh em nhà Montgolfier?
 • Khinh khí cầu đầu tiên được sử dụng trước công chúng có đường kính bao nhiêu?
 • Hơi nước được sử dụng trong các thí nghiệm đầu tiên đã gây ra vấn đề gì?
 • Vua Pháp đã muốn cử ai cho chuyến khinh khí cầu có người đầu tiên?
 • Anh em nhà Montgolfier sống và làm việc trong thời đại lịch sử nào?
 • Cái nào sau đây không được phát minh vào thế kỷ 18?
 • Cái gì đã được sử dụng để kiểm soát chuyển động theo phương thẳng đứng của khinh khí cầu?
 • Ai không phải là một trong những người cùng thời với anh em nhà Montgolfier?
 • Ai là người cùng thời với anh em nhà Montgolfier?

Các cảnh

Các mục liên quan

Khinh khí cầu

Khinh khí cầu là tàu bay gắn khí cầu được nâng lên bởi khí nóng.

Clothing (Western Europe, 18th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

The history of aviation

The animation offers a summary of the history of aviation from the Middle Ages.

Zeppelin airship, LZ 129 Hindenburg

A Zeppelin is a type of rigid-framed airship.

Zeppelin airship, LZ 17 Sachsen (1913)

A Zeppelin is a type of controllable, rigid airship.

Nguyên lý hoạt động của tàu ngầm

Tàu ngầm lặn và nổi lên bằng cách thay đổi mật độ trung bình của thân tàu.

Otto Lilienthal’s glider

The German engineer Otto Lilienthal was the first person to make successful flights with a glider designed by himself.

Added to your cart.