Ion sunfat (SO₄²⁻)

Ion sunfat (SO₄²⁻)

Một hợp chất ion được tạo ra khi axit sunfuric giải phóng một proton.

Hoá học

Từ khoá

ion sunfat, ion gốc axit, anion, ion, ion đa nguyên tử, axit sunfuric, sunfat, thạch cao, đồng sunfat, hóa học vô cơ, hóa học

Các mục liên quan

Đồng sunfat (CuSO₄)

Một hợp chất của lưu huỳnh thường được sử dụng làm thuốc trừ sâu.

Axit sunfurơ (H₂SO₃)

Là axit trung bình, không màu, chỉ tồn tại trong dung dịch.

Axit sunfuric (H₂SO₄)

Là một chất lỏng không màu, sánh, một loại axit mạnh, có tính ăn mòn cao được sử dụng trong một số quá trình công nghiệp.

Hydro sulfua (H₂S)

Là một khí độc, không màu với mùi trứng thối đặc trưng. Nó xuất hiện ở những vùng có nước khoáng hoặc mạch nước nguồn.

Lưu huỳnh đioxit (SO₂)

Phát thải khí lưu huỳnh đioxit là nguyên nhân chính dẫn đến mưa axit. Nó là một sản phẩm trung gian trong quá trình sản xuất axit sunfuric.

Lưu huỳnh (S₈)

Là một chất rắn, không mùi, có màu vàng, phổ biến thứ 16 trong lớp vỏ Trái đất. Một trong những hợp chất lưu huỳnh được biết đến nhiều nhất là khoáng vật...

Lưu huỳnh trioxit (SO₃)

Một trong những loại oxit của lưu huỳnh, kết hợp với nước tạo thành axit sunfuric.

Lead-acid battery

Electrochemical processes in a lead-acid battery produce electric current.

Permanganate ion (MnO₄⁻)

Potassium permanganate is used as a disinfectant.

Added to your cart.