Interesting geography facts – Social geography

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Địa lý

Từ khoá

xã hội, tỷ lệ tăng dân số, mật độ dân số, dữ liệu sinh, GDP, hiệu ứng nhà kính, valuta, ô nhiễm không khí, Quả địa cầu, bản đồ, Trái đất, countries, bản đồ thế giới, bản đồ trống, lục địa, đia lý của con người, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Các quốc gia trên thế giới

Tìm hiểu về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia trên thế giới qua các bài tập với ba cấp độ khó.

Hiệu ứng nhà kính

Các hoạt động của con người làm tăng hiệu ứng nhà kính và dẫn tới sự nóng lên toàn cầu.

Ô nhiễm

Ô nhiễm là tác động tiêu cực từ hoạt động của con người đến môi trường tự nhiên.

Các đơn vị hành chính của Trung Quốc

Trình bày về các đơn vị hành chính quan trọng của Trung Quốc.

Các hiệp hội chính trị và kinh tế

Vài hiệp hội chính trị và kinh tế đã được hình thành giữa các quốc gia trong vài thập kỷ qua.

Các quốc gia châu Mỹ

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Mỹ thông qua các bài học với ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia châu Phi

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Phi thông qua các bài tập ở ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia trong khu vực Châu Á

Bài học về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia Châu Á thông qua các bài tập với ba mức độ khác nhau.

Các thành phố trên thế giới

Minh họa này mô tả vị trí địa lý của các thành phố lớn trên Trái đất.

Châu lục và đại dương

Các vùng đất khô ráo trên bề mặt Trái Đất được chia thành các châu lục được ngăn cách bởi các đại dương.

Colonisation and decolonisation

The colonising powers´ colours were wiped off the map by the nations fighting to regain their independence.

Forms of government and official state languages

The animation shows the forms of government and official languages of the world´s countries.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Interesting astronomy facts

This animation presents some interesting facts in the field of astronomy.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Những cuộc phát kiến địa lí (thế kỷ 15–17)

Những cuộc phát kiến địa lí huyền thoại vào đầu thời kỳ Hiện đại không chỉ lập lại bản đồ mà còn có những tác động thật sự đa dạng.

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

Seas and bays

This animation demonstrates the most important seas and bays.

Sights of the world

A game about sights around the world.

Trái Đất

Trái Đất là một hành tinh có nhiều đá với lớp vỏ rắn và có khí ôxy trong khí quyển.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

World religions today

The geographical distribution of major (world) religions has been influenced by historical events.

Added to your cart.