Hydrogen peroxide (H₂O₂)

Hydrogen peroxide (H₂O₂)

The compound of hydrogen and oxygen. Colourless, odourless liquid; heavier than water.

Hoá học

Từ khoá

hydro peroxide, chất oxi hóa, chất khử trùng, chất tẩy trắng, tẩy trắng, phân hủy, hóa học vô cơ, hóa học

Các mục liên quan

Hiđro (H₂)

Chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí. Hiđro là nguyên tố hóa học phổ biến nhất trong vũ trụ.

Hydroxide ion (OH⁻)

A compound ion formed when a water molecule releases a proton.

Khí oxi (O₂) (trung cấp)

Một chất khí không màu, không mùi, là thành phần quan trọng của khí quyển và không thể thiếu để duy trì sự sống trên mặt đất.

Water (H₂O)

Water is a very stable compound of hydrogen and oxygen, vital for all known forms of life. In nature it occurs in liquid, solid and gaseous state.

Máy sấy tóc - Nó hoạt động thế nào?

Hình ảnh động này cho thấy cấu tạo và cách hoạt động của máy sấy tóc.

Phản ứng của hydro với oxy

Khí Knallgas (còn gọi lại khí oxyhydrogen), là hỗn hợp của hydro và oxy. Hỗn hợp này có khả năng phát nổ khi bắt lửa.

Added to your cart.