How does it work? - Plasma display television

How does it work? - Plasma display television

This animation explains how a plasma display television works.

Công nghệ

Từ khoá

màn hình plasma, vô tuyến, pixel, trộn màu, Bộ chỉnh TV, biến tần, màn hình điện cực, lớp photpho, vách tế bào pixel, góc rộng, điều khiển từ xa, Công nghệ, vật lý học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

How does it work? - LCD screens

A liquid-crystal display utilises the light modulating properties of liquid crystals.

How does it work? - CRT television

This animation demonstrates how a CRT television works.

The development of television sets

Television, invented in the early 20th century, became one of the basic forms of entertainment.

Cinema (USA, 1930s)

Cinemas were built in large numbers in big cities of the US in the 1910s.

How does it work? - Washing machine

This animation demonstrates how a washing machine works.

Máy ảnh kỹ thuật số - Nó hoạt động thế nào?

Hình ảnh động này cho thấy cấu tạo và cách hoạt động của máy ảnh kỹ thuật số.

Nó hoạt động như thế nào? - Máy in lade

Hoạt họa này thể hiện cách thức hoạt động của máy in lade.

Rối loạn sắc giác

Tình trạng thiếu khả năng phân biệt một số màu sắc nhất định được gọi là rối loạn sắc giác (còn gọi là thiếu thị lực màu).

The reflection and refraction of light

A ray of light is reflected or refracted at the boundary of two mediums with different refractive indices.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

Transparency

This animation explains transparency and opacity, the principle of radiography, and the light-absorbing properties of materials.

Daguerreotype

The first commercially successful technique of photography was invented by the French Louis Daguerre.

Telephone (Alexander Graham Bell)

The device that transmits human voice as electrical signals was invented by Bell in 1876.

Added to your cart.