How does it work? - Electron microscope

How does it work? - Electron microscope

This animation demonstrates the structure and operation of electron microscopes.

Công nghệ

Keywords

kính hiển vi điện tử, kính hiển vi, phạm vi nanomet, khả năng phóng đại, súng điện tử, điện tử, electron, detektor, mẫu vật, độn phân giải, bước sóng, vật chất, phần, từ trường, virus, vi khuẩn, phóng đại, sự phát minh, phát minh, Công nghệ, sinh học

Bổ sung liên quan

Scenes

Bổ sung liên quan

Kính Murano

Thị trấn này, nằm trên bảy hòn đảo, nổi tiếng thế giới đầu tiên và quan trọng nhất về sản xuất...

Added to your cart.