How does it work? - Electric steam iron

How does it work? - Electric steam iron

This animation demonstrates how electric steam irons work.

Công nghệ

Từ khoá

bàn là hơi nước, quần áo sắt, Thiết bị gia đình, hơi nước, lưỡng kim, máy điều nhiệt, quay số kiểm soát nhiệt độ, mangle, bàn là điện, điện, truyền nhiệt, mạch điện, bức xạ nhiệt, sản xuất, nhiệt động lực học, hộ gia đình, phát triển, nhiệt độ, nhiệt, vật lý học, Công nghệ

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Xenluloza

Thành phần tạo nên vách tế bào và sợi tế bào của thực vật.

Máy sấy tóc - Nó hoạt động thế nào?

Hình ảnh động này cho thấy cấu tạo và cách hoạt động của máy sấy tóc.

Đèn gia dụng

Hoạt họa này miêu tả đặc điểm của các loại đèn gia dụng, từ các bóng đèn truyền thống đến đèn LED.

Bóng đèn Edison

Nhà kỹ sư điện người Mỹ Edison đã phát minh ra bóng đèn sợi đốt vào năm 1879, và nó đã thay đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Electric surface transport

Trolleybuses and trams are environment-friendly means of public transport

How does it work? - Air conditioner

An air conditioner cools the air inside by drawing heat away and releasing it outside.

How does it work? - LCD screens

A liquid-crystal display utilises the light modulating properties of liquid crystals.

How does it work? - Mobile phone

This animation demonstrates how mobile phones work.

How does it work? - Vacuum cleaner

The vacuum cleaner creates a partial vacuum and sucks up dust with the help of the incoming high-pressure air.

How does it work? - Washing machine

This animation demonstrates how a washing machine works.

How does it work? - Water tap

This animation demonstrates the functioning of the 3 basic types of water tap.

How does it work - Refrigerator

This animation demonstrates how a refrigerator works.

Nikola Tesla's laboratory (Shoreham, USA)

This physicist-inventor and electrical engineer who mainly dealt with electrotechnics was undoubtedly one of the most brilliant figures of the second...

Passive house

In a passive house a comfortable inner temperature can be ensured without the use of traditional heating and cooling systems.

Thermometers

There are various types of instruments used for measuring temperature.

How does it work? - Microwave oven

This animation demonstrates how microwave ovens work.

Added to your cart.