How does it work? - Combine harvester

How does it work? - Combine harvester

Combine harvesters are machines that harvest and thresh grain crops.

Công nghệ

Từ khoá

máy gặt đập liên hợp, máy nông nghiệp, mùa gặt, thu hoạch, guồng quay, thùng lưu trữ, trống đập lúa, sàng, nông nghiệp, sản xuất cây trồng, cây ngô, Công nghệ

Các mục liên quan

Ô nhiễm đất

Hình ảnh này minh họa các nguồn chính gây ô nhiễm đất.

Cối xay gió

Các cơ cấu chuyển đổi năng lượng gió thành dạng năng lượng hữu ích đã được sử dụng từ thời Trung Đại.

Các loại đất (phẫu diện đất)

Bài học này mô tả các loại đất khác nhau.

Máy tuốt lúa (thế kỷ 19)

Máy tuốt lúa được sử dụng để tách phần hạt khỏi cây lúa.

Nông nghiệp chính xác

Hình ảnh này mô tả việc sử dụng công nghệ hiện đại trong nông nghiệp.

Ngũ cốc

Ngũ cốc là các loài cỏ được trồng để lấy hạt dùng làm thực phẩm.

Động cơ diesel

Kĩ sư người Đức Rudolf Diesel đã sáng chế ra động cơ diesel vào năm 1893.

Granary in the Indus Valley

Ancient Indians built huge, naturally ventilated storehouses.

Horse mill

Machines powered by animals were mainly used in mills, for grinding grains.

How does it work? – Escalator

This animation demonstrates how an escalator works.

How does it work? – Tower crane

Tower cranes are machines used for lifting loads weighing up to several tonnes.

Life on the farm (Hungary)

Farming consists of special agricultural activities.

Added to your cart.