Hot-air balloon (18th century)

The French Montgolfier brothers were the first pioneers of flying.

Bổ sung liên quan

Elizabeth Keckley

Elizabeth Keckley đã xoay sở để đạt được Giấc mơ Mỹ thông qua tài năng và sự kiên trì của mình.

Buôn bán nô lệ

Tại sao buôn bán nô lệ là công việc có lợi nhất trong thế kỷ 18?

Cha đẻ của sao chổi: Edmond Halley

Trước thế kỷ 17, các nhà thiên văn học không thể giải thích được hiện tượng các ngôi sao băng.

tên người

Trên khắp thế giới, nhân vật của Gandhi tượng trưng cho cuộc đấu tranh hòa bình cho tự do và...

CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
VÀ ĐIỀU KIỆN

Bài học làm cho một bài trình bày kỹ lưỡng về thời kỳ Cách mạng Công nghiệp và ý nghĩa xã...

Charles V, hoàng đế Habsburg

Charles V là nhà cai trị có ảnh hưởng và quyền lực nhất trong thế kỷ 16.

Thống nhất nước Đức

Vào thế kỷ 19, các quốc gia Đức bị chia cắt thống nhất dưới sự lãnh đạo của nước Phổ.

Khám phá châu Âu

Mong muốn trở nên giàu có và truyền bá Kitô giáo, và tiến bộ trong công nghệ chèo thuyền đều...

Added to your cart.