Hoa

Hoa

Với sự trợ giúp của hoạt hình, chúng ta có thể tìm hiểu về cấu trúc của một bông hoa điển hình.

Tự nhiên

Từ khoá

sinh học, hoa, hoa hoàn chỉnh, cánh hoa, cá chép, nhị hoa, lá đài, phôi châu, dicotyledon, liên tục, thực vật, hoa hồng ngoại

Các mục liên quan

Các cảnh

Hoa

 • cánh hoa
 • nhụy hoa
 • nhị hoa
 • lá đài
 • đế hoa
 • cuống hoa

Mặt cắt

 • cánh hoa
 • nhụy hoa
 • nhị hoa
 • lá đài
 • đế hoa
 • cuống hoa

Các mục liên quan

Bulbous spring plants

This animation demonstrates the anatomy of tulips, daffodils and snowdrops.

Cây dẻ ngựa

Hoạt hình này thể hiện quá trình cây dẻ ngựa thay đổi trong các mùa.

Các cơ quan sinh dưỡng của thực vật

Những cơ quan này đóng vai trò không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển của thực vật.

Chlorophyll

Chlorophyll is a photosensitive green pigment found in plants; it absorbs light energy, thus plays a vital role in photosynthesis.

Comparison of monocots and dicots

The two groups of angiosperms are monocots and dicots.

Hình thái giải phẫu học lá cây

Hoạt hình này mô tả các loại lá chính và sự khác biệt giữa lá của cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

Hạt và sự nảy mầm của hạt

Cây hai lá mầm có hai lá mầm, còn cây một lá mầm chỉ có một.

Hoa của cây hạt kín

Hoạt họa này mô tả các loại hoa khác nhau của cây hạt kín.

Ngô

Một trong những thực vật một lá mầm quan trọng nhất.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Photosynthesis (basic)

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Pollen

Pollen serves to fertilise the egg of plants. Pollen grains come in a variety of shapes and sizes, characteristic of the species.

So sánh quả thật và quả giả

Vỏ quả của quả thật phát triển từ lá noãn, còn vỏ quả của quả giả phát triển từ các bộ phận khác của hoa.

Tế bào động vật và thực vật, bào quan

Tế bào nhân chuẩn chứa một số bào quan.

Vòng đời của rêu và dương xỉ

Hình ảnh này so sánh vòng đời của rêu và dương xỉ, giúp bạn hiểu được tổng quan vòng đời của thực vật.

So sánh nấm ăn được và nấm độc

Một số loại nấm có độc và có thể dẫn đến tử vong cho con người khi ăn phải, trong khi những loại nấm khác có thể ăn được và được sử dụng rộng rãi trong nấu...

Xenluloza

Thành phần tạo nên màng tế bào và tế bào sợi của thực vật

Added to your cart.