Hiđro bromua (HBr)

Hiđro bromua (HBr)

Một trong những hợp chất hiđro halogenua, được dùng trong điều chế ankyl bromua.

Hoá học

Từ khoá

hydro bromide, hiđro halogenua, phân tử, cực, liên kết cộng hóa trị, liên kết sigma, chất độc, vô cơ, hóa học đại cương, hóa học

Các mục liên quan

So sánh các hợp chất hiđro halogenua

Các nguyên tử trong các hợp chất hiđro halogenua được gắn kết bởi liên kết cộng hóa trị, tạo thành các phân tử phân cực.

Brom (Br₂)

Chất thuộc nhóm halogen, có thể gây kích ứng da.

Hiđro (H₂)

Chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí. Hiđro là nguyên tố hóa học phổ biến nhất trong vũ trụ.

Hiđro clorua (HCl)

Một chất khí không màu có mùi hăng, dung dịch của nó trong nước được gọi là axit clohiđric.

Hiđro florua (HF)

Một trong những hợp chất hiđro halogenua, có tính ăn mòn cao - ăn mòn cả thủy tinh.

Hydrogen-iodide (HI)

Một loại khí không màu, nặng hơn không khí và có mùi hăng.

Added to your cart.