Hexagonal metallic lattice

Hexagonal metallic lattice

Metals forming hexagonal metallic lattices are rigid and difficult to machine.

Hoá học

Từ khoá

lưới kim loại hình lục giác, lục giác, lưới kim loại, liên kết kim loại, tế bào gốc, cấu trúc mạng, số phối hợp, kim loại, magiê, niken, kẽm, coban, cứng rắn, hóa học vô cơ, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Kim loại

Các nguyên tử kim loại tạo thành một cấu trúc mạng cân đối.

Mạng lập phương tâm diện ở kim loại

Mạng lập phương tâm diện cho phép các nguyên tử kim loại sắp xếp chặt khít nhất.

Mạng lập phương tâm khối

Cấu trúc mạng tinh thể ít chặt khít nhất.

Fullerene (C₆₀)

Một thù hình tinh thể của carbon được phát hiện vào cuối những năm 1980.

Kim cương

Là thù hình tinh thể của carbon nguyên tố, là chất cứng nhất trong tự nhiên.

Luyện nhôm

Luyện nhôm là quá trình chiết nhôm từ nhôm oxit qua quá trình điện phân.

Sự giãn nở nhiệt của cầu

Độ dài khung kim loại của các cây cầu thay đổi khi nhiệt độ thay đổi.

Than chì

Một trong những thù hình kết tinh của carbon nguyên tố.

Luyện kim (mức trung bình)

Sắt thô được sản xuất từ quặng sắt trong các lò luyện.

Tháp Eiffel (Paris, 1889)

Tháp lưới sắt được dựng lên cho Hội chợ Thế giới năm 1889 và trở thành biểu tượng của thủ đô nước Pháp.

Sơ đồ p-V-T cho khí lý tưởng

Mối quan hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí lý tưởng được mô tả bởi các định luật khí.

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

Added to your cart.