Hệ thống gió mùa

Hệ thống gió mùa

Vào mùa hè, gió mùa mang theo lượng mưa lớn từ đại dương vào lục địa.

Địa lý

Từ khoá

gió mùa, hệ thống gió, gió mùa đông, gió, gió mùa hè, vùng ôn đới, vùng nhiệt đới, gió thương mại, lượng mưa, sự nóng lên, hạ nhiệt, thời tiết, thay đổi nhiệt độ, khí quyển, biển, đại dương, áp suất không khí, Đường xích đạo, nhiệt độ, mưa, hạn hán, Thiên nhiên, Trái đất, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Hệ thống gió mùa vùng ôn đới

 • Vòng Bắc Cực
 • Chí tuyến Bắc
 • Đường xích đạo
 • Chí tuyến Nam
 • Vòng Nam Cực
 • Nam Cực
 • Bắc Cực
 • Đại Tây Dương
 • Thái Bình Dương
 • Ấn Độ Dương
 • Bắc Băng Dương
 • Đông Nam Trung Quốc
 • Nhật Bản
 • New Zealand
 • Bờ biển phía đông Nam Phi
 • Vịnh Mexico
 • Bờ biển phía đông Nam Mỹ
 • Chile
 • Bờ biển phía đông Australia

Gió mùa cũng có thể xảy ra ở vùng ôn đới. Chúng thường hình thành ở bờ phía đông các lục địa. Vì gió đổi hướng theo mùa, ở khu vực này, mùa hè sẽ ẩm ướt, còn mùa đông khô hanh.

Gió mùa vùng ôn đới

 • gió mùa hè
 • T - áp suất thấp hơn
 • C - áp suất cao hơn
 • lượng mưa lớn
 • lượng mưa nhỏ
 • nóng lên nhanh hơn
 • nhiệt dung thấp hơn
 • nhiệt dung cao hơn

Vào mùa hè, không khí lạnh hơn, áp suất cao hơn sẽ thổi từ các đại dương về phía khối không khí nóng hơn, áp suất thấp hơn trên các lục địa.

Vào mùa đông sẽ ngược lại: không khí lạnh hơn, áp suất cao hơn sẽ thổi từ các lục địa về phía khối không khí nóng hơn, áp suất thấp hơn trên các đại dương.

Hệ thống gió mùa vùng nhiệt đới

 • đường xích đạo nhiệt - Một đường nối các vùng nóng nhất nhất của Trái Đất, cũng là những vùng áp suất thấp nhất. Gió mậu dịch thổi về phía đường này.
 • mùa hè ở Bắc bán cầu
 • gió mậu dịch Đông Nam
 • gió mùa Tây Nam (mùa hè) - Một loại gió mang theo mưa khi đến mùa hè ở Bắc bán cầu.
 • gió mùa Đông Nam (mùa đông) - Một loại gió mang theo thời tiết khô hanh khi đến mùa đông ở Nam bán cầu.

Gió mùa là loại gió đổi hướng theo mùa ở một số khu vực nhất định. Gió mùa được hình thành chủ yếu do sự nóng lên bất đối xứng của lục địa và đại dương, cũng đồng nghĩa với sự chênh lệch về áp suất không khí. Để cân bằng những sự chênh lệch này, không khí sẽ thổi vào. Khi gió thổi từ đại dương về phía lục địa, sẽ mang theo mưa, còn nếu thổi theo hướng ngược lại, sẽ tạo ra thời tiết khô hanh và nắng. Khi hướng gió thay đổi theo mùa ít nhất là 120°, sẽ được gọi là gió mùa.

Gió mùa là một phần của hoàn lưu khí quyển của Trái Đất. Nếu ta nối các khu vực nóng nhất trong vùng nhiệt đới của quả địa cầu bằng một đường tưởng tượng, ta sẽ có đường xích đạo nhiệt. Do sự nóng lên bất đối xứng của các lục địa và đại dương, vị trí của đường xích đạo nhiệt không trùng với Đường xích đạo địa lý. Do lục địa nóng hơn đại dương vào mùa hè, nên đường xích đạo nhiệt di chuyển vào sâu bên trong lục địa. Vì thế, gió mậu dịch Đông Bắc và Đông Nam không thổi về phía Đường xích đạo địa lý, mà về phía đường xích đạo nhiệt, nơi có nhiệt độ cao nhất, hay áp suất không khí thấp nhất.

Do đó, đến mùa hèBắc bán cầu, gió mậu dịch Đông Nam của Nam bán cầu tiếp tục thổi về Bắc bán cầu vào sâu bên trong các lục địa sau khi đi qua Đường xích đạo địa lý. Do hướng quay của Trái Đất làm thay đổi hướng gió sang phải, gió mậu dịch thổi từ phía đông nam ở Nam bán cầu sẽ trở thành gió mùa thổi từ phía tây nam ở Bắc bán cầu.

Đến mùa đôngBắc bán cầu, đường xích đạo nhiệt di chuyển đến Nam bán cầu, dọn đường cho gió mậu dịch Đông Bắc. Đây là lý do tại sao gió mùa đông nhiệt đới ở Bắc bán cầu lại giống với gió mậu dịch Đông Bắc. Khi mùa đông đến ở Bắc bán cầu, lại là mùa hè ở Nam bán cầu. Gió mậu dịch Đông Bắc của Bắc bán cầu đi qua Đường xích đạo địa lý, và do hướng quay của địa cầu, gió này tiếp tục thổi ở Nam bán cầu vào sâu bên trong lục địa thành gió mùa Tây Bắc.

Gió mùa vùng nhiệt đới

 • gió mùa hè
 • C - áp suất cao hơn
 • T - áp suất thấp hơn
 • Đường xích đạo
 • đường xích đạo nhiệt - Một đường nối các vùng nóng nhất nhất của Trái Đất, cũng là những vùng áp suất thấp nhất. Gió mậu dịch thổi về phía đường này.
 • gió Tây Nam
 • nóng lên nhanh
 • đại dương
 • lục địa
 • lượng mưa lớn
 • lượng mưa nhỏ

Vào mùa hè, áp suất không khí trên các lục địa thấp hơn so với trên đại dương. Để cân bằng sự chênh lệch về áp suất không khí, không khí áp suất cao hơn sẽ thổi từ đại dương tới các khu vực áp suất thấp hơn. Những cơn gió thổi từ đại dương này sẽ mang theo lượng mưa lớn.

Vào mùa đông, trên các lục địa lạnh hơn, áp suất không khí cao hơn so với trên các đại dương. Do đó, không khí sẽ thổi từ các lục địa về phía đại dương. Những cơn gió này mang theo thời tiết lạnh nhưng nắng và khô hanh.

Thuyết minh

Gió mùa là loại gió đổi hướng theo mùa ở một số khu vực nhất định. Gió mùa được hình thành chủ yếu do sự nóng lên bất đối xứng của lục địa và đại dương, cũng đồng nghĩa với sự chênh lệch về áp suất không khí. Để cân bằng những sự chênh lệch này, không khí sẽ thổi vào. Khi gió thổi từ đại dương về phía lục địa, sẽ mang theo mưa, còn nếu thổi theo hướng ngược lại, sẽ tạo ra thời tiết khô hanh và nắng. Khi hướng gió thay đổi theo mùa ít nhất là 120°, sẽ được gọi là gió mùa.

Gió mùa là một phần của hoàn lưu khí quyển của Trái Đất. Nếu ta nối các khu vực nóng nhất trong vùng nhiệt đới của quả địa cầu bằng một đường tưởng tượng, ta sẽ có đường xích đạo nhiệt. Do sự nóng lên bất đối xứng của các lục địa và đại dương, vị trí của đường xích đạo nhiệt không trùng với Đường xích đạo địa lý. Do lục địa nóng hơn đại dương vào mùa hè, nên đường xích đạo nhiệt di chuyển vào sâu bên trong lục địa. Vì thế, gió mậu dịch Đông Bắc và Đông Nam không thổi về phía Đường xích đạo địa lý, mà về phía đường xích đạo nhiệt, nơi có nhiệt độ cao nhất, hay áp suất không khí thấp nhất.

Do đó, đến mùa hèBắc bán cầu, gió mậu dịch Đông Nam của Nam bán cầu tiếp tục thổi về Bắc bán cầu vào sâu bên trong các lục địa sau khi đi qua Đường xích đạo địa lý. Do hướng quay của Trái Đất làm thay đổi hướng gió sang phải, gió mậu dịch thổi từ phía đông nam ở Nam bán cầu sẽ trở thành gió mùa thổi từ phía tây nam ở Bắc bán cầu.

Đến mùa đôngBắc bán cầu, đường xích đạo nhiệt di chuyển đến Nam bán cầu, dọn đường cho gió mậu dịch Đông Bắc. Đây là lý do tại sao gió mùa đông nhiệt đới ở Bắc bán cầu lại giống với gió mậu dịch Đông Bắc. Khi mùa đông đến ở Bắc bán cầu, lại là mùa hè ở Nam bán cầu. Gió mậu dịch Đông Bắc của Bắc bán cầu đi qua Đường xích đạo địa lý, và do hướng quay của địa cầu, gió này tiếp tục thổi ở Nam bán cầu vào sâu bên trong lục địa thành gió mùa Tây Bắc.

Vào mùa hè, áp suất không khí trên các lục địa thấp hơn so với trên đại dương. Để cân bằng sự chênh lệch về áp suất không khí, không khí áp suất cao hơn sẽ thổi từ đại dương tới các khu vực áp suất thấp hơn. Những cơn gió thổi từ đại dương này sẽ mang theo lượng mưa lớn.

Vào mùa đông, trên các lục địa lạnh hơn, áp suất không khí cao hơn so với trên các đại dương. Do đó, không khí sẽ thổi từ các lục địa về phía đại dương. Những cơn gió này mang theo thời tiết lạnh nhưng nắng và khô hanh.

Gió mùa cũng có thể xảy ra ở vùng ôn đới. Chúng thường hình thành ở bờ phía đông các lục địa. Vì gió đổi hướng theo mùa, ở khu vực này, mùa hè sẽ ẩm ướt, còn mùa đông khô hanh.

Vào mùa hè, không khí lạnh hơn, áp suất cao hơn sẽ thổi từ các đại dương về phía khối không khí nóng hơn, áp suất thấp hơn trên các lục địa.

Vào mùa đông sẽ ngược lại: không khí lạnh hơn, áp suất cao hơn sẽ thổi từ các lục địa về phía khối không khí nóng hơn, áp suất thấp hơn trên các đại dương.

Các mục liên quan

Địa hình của Trái Đất

Video mô phỏng về những dãy núi, đồng bằng, con sông, hồ, và hoang mạt lớn nhất trên Trái Đất.

Các vùng khí hậu

Trái đất được chia thành các khu vực địa lý và vùng khí hậu và điều này dẫn đến sự phân đới thực vật.

Cloud formation, types of clouds

Evaporating surface water forms clouds of various shapes from which water falls back to the surface as precipitation.

El Niño

A periodic climate pattern that occurs across the tropical Pacific Ocean every five years.

Hoàn lưu khí quyển

Sự chênh lệch về nhiệt độ giữa vùng cực và vùng xích đạo gây ra hoàn lưu khí quyển, chịu sự ảnh hưởng của một số yếu tố, trong đó có sự quay của Trái Đất.

Local winds

The most important types of local winds are the sea-land breeze, the mountain-valley breeze as well as the downslope winds.

Meteorological instruments

This animation demonstrates instruments used to examine atmospheric phenomena.

Meteorological instruments (basic)

This animation demonstrates instruments used to examine atmospheric phenomena.

Mid-latitude cyclone and anticyclone

Cyclones are large areas of circulating air with clouds and precipitation being formed in its centre.

Sét

Sét là hiện tượng phóng điện một cách đột ngột kèm theo một âm thanh gọi là sấm.

Tropical cyclones

Cyclones are large air masses with winds spiralling inwards around a low-pressure centre, and carry clouds and precipitation.

Added to your cart.