Greenhouse effect

Greenhouse effect

Human activity increases the greenhouse effect and leads to global warming.

Địa lý

Từ khoá

hiệu ứng nhà kính, sự ấm lên toàn cầu, khí hậu thay đổi, sa mạc hóa, mực nước biển dâng, hấp thụ nhiệt, phản ánh, bức xạ đến, bức xạ phát ra, cá loại khí trong khí quyển, khí gây hiệu ứng nhà kính, cacon dioxit, mêtan, ni-tơ ô-xít, hơi nước, nông nghiệp, công nghiệp, vận chuyển, hoạt động con người, khí quyển, không khí, Trái đất, mực nước biển, Mặt Trời, đám mây, giải quyết, chất thải, sông băng, xã hội, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Ô nhiễm không khí

Hoạt ảnh này thể hiện các nguồn ô nhiễm không khí chính: Ô nhiễm không khí nông nghiệp, công nghiệp và đô thị.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

Sự vận hành của những giếng dầu

Tự động hoá việc bơm hút dầu thô lên mặt đất.

Ô nhiễm

Ô nhiễm là tác động tiêu cực từ hoạt động của con người đến môi trường tự nhiên.

Ô nhiễm đất

Hoạt ảnh này thể hiện các nguồn ô nhiễm đất chính.

Ô nhiễm nước

Các nguồn chính gây ô nhiễm nước là các vùng công nghiệp, nông nghiệp và đô thị.

Cấu trúc của Trái Đất (Trung Cấp)

Trái đất bao gồm nhiều lớp hình cầu.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

Hoạt động núi lửa

Hoạt ảnh mô phỏng các loại phun trào núi lửa khác nhau.

Hotspots

Hotspots are areas of the Earth´s crust where magma often rises to the surface and causes volcanic activity.

House without carbon-dioxide emission

The design and structure of modern houses play an important role in environmental protection.

Icebergs

Icebergs are blocks of frozen freshwater floating in the sea.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Mid-latitude cyclone and anticyclone

Cyclones are large areas of circulating air with clouds and precipitation being formed in its centre.

Nạn phá rừng

Phá rừng gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Passive house

In a passive house a comfortable inner temperature can be ensured without the use of traditional heating and cooling systems.

Photosynthesis (basic)

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Sự đổi mùa (trung cấp)

Do trục nghiêng của Trái đất, góc chiếu của các tia sáng của Mặt trời ở các vĩ độ thay đổi liên tục trong năm.

Sự hình thành của núi lửa tầng

Núi lửa tầng bao gồm các lớp tro núi lửa, mảnh vụn núi lửa và dung nham.

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

The Sun's path above the major circles of latitude

The apparent movement of the Sun is caused by the Earth's rotation around its axis.

Tropical cyclones

Cyclones are large areas of swirling air with clouds and precipitation being formed inside.

Warm front, cold front

Cold and warm fronts are formed where bodies of cold and warm air meet.

Ozone (O₃)

An allotrope of oxygen, consisting of 3 oxygen atoms.

Tầng ozone

Tầng ozone lọc bức xạ cực tím có hại từ Mặt Trời, do đó không thể thiếu đối với sự sống trên Trái Đất.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Added to your cart.