Gold mining (19th century)

Gold mining (19th century)

The California Gold Rush started in 1848, near San Francisco.

Lịch sử

Từ khoá

mỏ vàng, vàng, khai thác mỏ, thợ vàng, quặng vàng, Tìm vàng, kim loại quý, đá, Bắc Mỹ, San Francisco, Nước Mỹ, Hoa Kỳ, sự giàu có, California, trang sức, lịch sử hiện đại, tham, nền kinh tế, lịch sử, con sông

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Động cơ hơi nước của Watt (thế kỷ 18)

Động cơ hơi nước hoàn thiện bởi kỹ sư người Scotland James Watt đã tạo ra một cuộc cách mạng trong kỹ thuật.

Khai mỏ trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp

Vào cuối thế kỷ 18, nhu cầu to lớn đối với nguyên liệu thô của nền công nghiệp đang phát triển năng động đã khiến ngành khai thác mỏ bùng nổ.

Cân xoắn

Ta có thể dùng cân xoắn để đo một lực bằng cách đo độ xoắn của dây xoắn.

Kim loại

Các nguyên tử kim loại tạo thành một cấu trúc mạng cân đối.

Open-cast mine

As opposed to underground mines, in open-pit mines the layers covering coal are removed, coal is extracted on the surface.

Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for a competition of locomotives in 1829.

Luyện kim (mức trung bình)

Sắt thô được sản xuất từ quặng sắt trong các lò luyện.

Luyện kim sắt (cơ bản)

Sắt thô được sản xuất từ ​​quặng sắt trong các lò luyện sắt.

Added to your cart.