Giảm phân

Giảm phân

Giao tử của chúng ta là các tế bào đơn bội được tạo ra từ các tế bào lưỡng bội nhờ giảm phân, một dạng phân chia tế bào đặc biệt.

Sinh học

Từ khoá

bệnh teo, phân bào, lưỡng bội, nhiễm sắc thể, reductional, đơn bội, tế bào lưỡng bội, tế bào tinh trùng đơn bội, trứng đơn bội, thụ tinh, giao tử, tinh trùng, trứng, hợp tử, DNA, tế bào học, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Vòng đời chung của động vật

 • tế bào lưỡng bội của bố
 • tế bào tinh trùng đơn bội
 • tế bào lưỡng bội của mẹ - Những tế bào này chứa hai bản sao của mỗi nhiễm sắc thể, một bản từ mẹ, một bản từ bố. Các tế bào soma của chúng ta là tế bào lưỡng bội, còn giao tử là đơn bội.
 • trứng đơn bội - Giao tử là đơn bội, chứa một bộ nhiễm sắc thể. Chúng được chuyển sang cho người con, như vậy, chúng tạo thành bộ nhiễm sắc thể của mẹ. Giao tử được tạo ra từ các tế bào lưỡng bội thông qua giảm phân, giai đoạn thứ hai của quá trình giảm phân, còn được gọi là phân chia giảm nhiễm.
 • thụ tinh - Sự hợp nhất của hai giao tử đơn bội tạo thành một hợp tử lưỡng bội.
 • hợp tử lưỡng bội - Các tế bào soma của người con được tạo ra từ bộ phận này nhờ một loạt các quá trình giảm phân.
 • con - Phần thân của nó gồm các tế bào lưỡng bội được hình thành từ hợp tử nhờ một loạt các quá trình giảm phân. Một số tế bào soma tạo ra giao tử đơn bội nhờ giảm phân.
 • giảm phân - Phân chia tế bào giảm nhiễm. Nghĩa là các tế bào lưỡng bội chứa 2n nhiễm sắc thể phân chia thành các tế bào chứa n nhiễm sắc thể. Số 'n' là một đặc tính đặc trưng của loài, đối với con người n = 23. Tế bào soma lưỡng bội của chúng ta chứa 2n = 46 chiếc (23 cặp) nhiễm sắc thể, còn giao tử đơn bội chứa n = 23.
 • giảm phân

Quá trình giảm phân

 • trung thể - Kiểm soát sự di chuyển của nhiễm sắc thể trong quá trình phân chia tế bào. Bao gồm hai phức hợp protein hình trụ được sắp xếp trực giao, có dạng vi cấu trúc hình ống ngắn.
 • chất nhiễm sắc - Bao gồm ADN và protein, là cơ sở để hình thành (ngưng tụ) nhiễm sắc thể.
 • bộ máy trục chính - Bao gồm các vi cấu trúc hình ống liên kết các trung thể và tâm động của nhiễm sắc thể.

Hình ảnh

 • thụ tinh
 • con
 • giảm phân
 • trung thể
 • bộ máy trục chính

Thuyết minh

Trong suốt vòng đời của động vật và con người, giao tử đơn bội được hình thành từ các tế bào soma lưỡng bội. Tế bào lưỡng bội của bố mẹ chứa hai bản sao của mỗi nhiễm sắc thể, một từ mẹ, một từ bố.
Các tế bào con đơn bội được tạo ra chỉ chứa một bộ nhiễm sắc thể, số lượng nhiễm sắc thể của chúng chỉ bằng một nửa so với tế bào bố mẹ.
Trong quá trình thụ tinh, vật liệu di truyền của bố và mẹ hòa trộn với nhau; giao tử đơn bội hợp nhất để hình thành hợp tử lưỡng bội. Các tế bào soma của người con được tạo ra từ hợp tử qua một loạt các quá trình nguyên phân. Giảm phân đóng một vai trò quan trọng trong sinh sản hữu tính.

Giảm phân gồm hai giai đoạn chính, cả hai giai đoạn bao gồm kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ saukỳ cuối.
Trong kỳ đầu của giai đoạn đầu tiên, các nhiễm sắc thể được hình thành từ chất nhiễm sắc được cấu tạo từ ADN và protein. Vì giảm phân xảy ra sau khi phân chia ADN, nhiễm sắc thể chứa hai nhiễm sắc tử có các ADN giống hệt nhau. Tế bào là tế bào lưỡng bội, các bộ nhiễm sắc thể của mẹ và bố được tô màu đỏ và xanh trong hình ảnh minh họa. Sau đó các trung thể nhân đôi và di chuyển về các cực đối diện của tế bào.

Trong kỳ giữa, màng nhân bị phá vỡbộ máy trục chính được hình thành. Sau đó các nhiễm sắc thể xếp dọc theo mặt phẳng xích đạo của tế bào và diễn ra trao đổi gen: vật liệu di truyền được trao đổi ngẫu nhiên giữa các nhiễm sắc thể tương đồng. Điều này ảnh hưởng lớn đến sự đa dạng của các tế bào được tạo ra.

Trong kỳ sau, nhiễm sắc thể di chuyển về các cực đối diện của tế bào, sau đó tới kỳ cuối, tế bào được phân chia màng nhân được hình thành trở lại.

Như vậy, khi kết thúc giai đoạn đầu tiên của giảm phân, số lượng nhiễm sắc thể giảm một nửa, hai tế bào con đơn bội được hình thành từ tế bào lưỡng bội của bố mẹ.

Giai đoạn thứ hai của giảm phân là quá trình phân chia đồng đều.
Trong kỳ đầu, các trung thể nhân đôi và di chuyển về các cực đối diện của tế bào.

Đến kỳ giữa, màng nhân bị phá vỡ bộ máy trục chính được hình thành. Sau đó các nhiễm sắc thể xếp dọc theo mặt phẳng xích đạo của tế bào.

Tới kỳ sau, nhiễm sắc thể phân tách thành các nhiễm sắc tử, tạo thành các nhiễm sắc thể với một nhiễm sắc tử, sau đó di chuyển về các cực đối diện của tế bào.

Sau đó trong kỳ cuối, tế bào tách ramàng nhân được hình thành trở lại.
Như vậy, qua hai giai đoạn của giảm phân, bốn tế bào đơn bội được hình thành từ một tế bào lưỡng bội.

Các mục liên quan

Giao tử

Hợp tử là tế bào ban đầu được hình thành khi hai tế bào giao tử được kết hợp với nhau bằng phương pháp sinh sản hữu tính.

Nguyên phân

Nguyên phân là quá trình một tế bào nhân chuẩn phân chia thành hai tế bào mà số lượng nhiễm sắc thể không đổi.

Sắp xếp vật liệu di truyền

Tế bào nhân chuẩn với nhân kích thước chỉ vài micromet có thể chứa gần 2 mét ADN, được cuộn nhiều lần.

Tế bào động vật và thực vật, bào quan

Tế bào nhân chuẩn chứa một số bào quan.

Vòng đời của rêu và dương xỉ

Hình ảnh này so sánh vòng đời của rêu và dương xỉ, giúp bạn hiểu được tổng quan vòng đời của thực vật.

Sự phát triển của thai nhi

Hoạt họa này mô tả sự phát triển của phôi người và thai nhi.

Trùng biến hình amip

Các sinh vật đơn bào dị dưỡng tồn tại phổ biến với hình dạng liên tục thay đổi.

Sự sinh sản và phát triển của côn trùng

Dựa vào vòng đời, côn trùng được chia thành ba loại: côn trùng không biến thái, biến thái không hoàn toàn hoặc biến thái hoàn toàn.

Added to your cart.